Markkinoinnin, johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan yksikkö

Markkinoinnin, johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan tutkimusyksikön tavoitteena on lisätä ymmärrystä monimutkaisista ja haastavista organisationaalisista toiminnoista ja prosesseista.

Toiminta

Tutkimuksemme pääpaino on yritysten välisissä suhteissa ja prosesseissa. Tutkijamme julkaisevat kansainvälisesti korkealaatuista tutkimustaan säännöllisesti alansa huippujulkaisuissa. Vastaamme kauppakorkeakoulun markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen opetuksesta.

Tutkimuksen painopisteet ja tutkimusprojektit

Markkinoinnin, johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan tutkimuksen pääpainopisteitä ovat brändäys, kansainvälinen yrittäjyys, avoin innovointi, ostokäyttäytyminen ja palveluliiketoiminta.

Nousevia tutkimusalueita ovat verkottuneet julkiset hankinnat, organisaation muutos, palvelumuotoilu, start-up- ja nopeasti kasvavat yritykset, käytännön strategia sekä teknologia, tiede ja organisaatiot.

Tutkimusseminaarit

Markkinoinnin, johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan tutkimusyksikön tutkimusseminaarit järjestetään pääsääntöisesti torstaisin klo 9-11.

Yhteystiedot

Yksikön johtaja

Pia Hurmelinna-Laukkanen
professori, johtaminen ja kansainvälinen liiketoiminta
pia.hurmelinna-laukkanen (at) oulu.fi
+358 294 483 900