Hydrologian ja hydrauliikan täydennyskoulutus osana vesiosaamisen kehittämishanketta

Koulutus on osa valtakunnallista maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön rahoittamaa monivuotista vesiosaamisen kehittämishanketta. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa työelämässä olevien vesialan asiantuntijoiden ja ammattilaisten osaamista. Hankkeessa järjestetään vuosien 2020–2022 aikana neljä koulutusmoduulia, joista hydrologian ja hydrauliikan moduuli on ensimmäinen.

Projektin tiedot

Projektin kesto

Projektin rahoittaja

Maa- ja metsätalousministeriö

Projektin koordinaattori

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Vesiosaamisen kehittämishankkeen tarkoituksena on vahvistaa työelämässä olevien vesialan asiantuntijoiden ja ammattilaisten osaamista tilaamalla ja toteuttamalla koulutusta. Lisäksi tarkoituksena on houkutella alalle uusia osaajia.

Vesiosaamista tarkastellaan erityisesti maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluvien vesitehtävien näkökulmasta. Tilattavan koulutuksen pääasiallisena kohderyhmänä ovat ELY-keskusten vesitalous-, vesihuolto-, vesienhoito- ja vesistökunnostustehtävissä toimivat henkilöt, mutta koulutus on avoin myös muille.

Koulutus koostuu seuraavista moduuleista:

1. Hydrologia ja hydrauliikka

2. Vesistökunnostukset

3. Vesioikeudellinen sääntely

4. Vesihuolto

Koulutus hankitaan moduuleittain ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Ensimmäisen moduulin (hydrologia ja hydrauliikka) toteuttaa Oulun yliopiston Vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö ja Täydentävien opintojen keskus.

Oulun yliopisto, Teknillinen tiedekunta, Vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Lisää hankkeesta hankkeen verkkosivuilta.

Projektin koulutukset

Hankkeessa järjestetään vuosien 2020–2022 aikana neljä koulutusmoduulia, joista tämä hydrologian ja hydrauliikan moduuli on ensimmäinen. Kolme muuta koulutusmoduulia ovat vesistökunnostukset, vesioikeudellinen sääntely ja vesihuolto.