Hyvinvointijohtamisen täydennyskoulutus- hanke

Koulutus on tarkoitettu eri alojen hyvinvoinnin edistämis- ja johtamistyöhön suuntaaville ja näissä tehtävissä jo toimiville asiantuntijoille, jotka haluavat täydentää johtamisosaamistaan.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kotimainen

Projektin rahoittaja

OKM

Rahoituksen määrä

144 000 EUR

Projektin koordinaattori

Other university or unit

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Lapin ja Oulun yliopisto järjestävät yhteistyönä 25 opintopisteen laajuisen hyvinvointijohtamisen täydennyskoulutuksen.

Koulutus on tarkoitettu eri alojen hyvinvoinnin edistämis- ja johtamistyöhön suuntaaville ja näissä tehtävissä jo toimiville asiantuntijoille, jotka haluavat täydentää johtamisosaamistaan.

Koulutuksen tavoitteet – koulutuksen suoritettuaan opiskelija

  • osaa hahmottaa hyvinvointijohtamisen ilmiöitä monitieteellisestä näkökulmasta
  • osaa määritellä ja jäsentää hyvinvointijohtamiseen liittyvää käsitteistöä
  • ymmärtää näkökulmia, joiden kautta hyvinvointia ja hyvinvointijohtamista voidaan tarkastella
  • tunnistaa hyvinvointijohtamisen käytännön edellytyksiä
  • osaa arvioida hyvinvointijohtamisen kehittämistarpeita

Projektin tulokset

Koulutus koostuu viidestä moduulista, jotka toteutetaan verkkopohjaisina opintoina.
Koulutuksessa keskitytään seuraaviin hyvinvointijohtamiseen kiinnittyviin asiakokonaisuuksiin:

  • hyvinvointijohtamisen rakenteet ja strategiaperustaisuus
  • monialainen yhteistyö, johtaminen ja verkostot hyvinvointijohtamisessa
  • osallisuuden edistäminen
  • tieto ja vaikuttavuus osana hyvinvointijohtamista
  • muuttuvat toimintaympäristöt

Linkit

Yhteistyökumppanit

Koulutus järjestetään Lapin yliopiston hallintotieteen ja sosiaalityön sekä Oulun yliopiston terveyshallintotieteen ja hoitotieteen yhteistyönä.