Icory Solution - Älykäs integroitu leikkaushoitoratkaisu

Icory Solution

Icory (An intelligent customer-driven solution for orthopedic and pediatric surgery care) projektikonsortion tavoitteena on rakentaa potilaslähtöisiä digitaalisia ratkaisuja ortopediseen ja pediatriseen leikkaushoitoon. Tutkimusryhmä muodostuu monitieteisistä asiantuntijoista, luovista ja visiönäärisistä tekijöistä, jotka työskentelevät suomalaisissa ja kansainvälisissä yrityksissä, sairaaloissa.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoituksen määrä

971 260 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Icory (An intelligent customer-driven solution for orthopedic and pediatric surgery care) projektikonsortion tavoitteena on rakentaa potilaslähtöisiä digitaalisia ratkaisuja ortopediseen ja pediatriseen leikkaushoitoon. Tutkimusryhmä muodostuu monitieteisistä asiantuntijoista, luovista ja visiönäärisistä tekijöistä, jotka työskentelevät suomalaisissa ja kansainvälisissä yrityksissä, sairaaloissa, yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Hankkeessa on parhaillaan käynnissä kaksi RCT- tutkimusta, joissa arvioidaan 1) digitaalisen hoitopolkuratkaisun vaikuttavuutta osana elektiivisten lonkka- ja polvileikkauspotilaiden hoitoa (OYS) ja 2) lapsille ja heidän vanhemmilleen suunnatun pelillisen digitaalisen ratkaisun vaikuttavuutta lasten päiväkirurgiassa (HUS).

Projektin tulokset

Projektissa saatujen tulosten perusteella on mahdollista viedä leikkaushoitopolut uudelle tasolle soveltamalla ja yhdistämällä digitaalisia viestintäteknologioita, tekoälyä ja robotiikkaa. Nämä teknologiset ratkaisut parantavat kirurgisen hoitoprosessin läpinäkyvyyttä, potilaskokemusta ja elämänlaatua. Lisäksi ne mahdollistavat lapsi- ja aikuispotilaiden stressin, kivun ja ahdistuksen lievittämisen, jolloin matkasta hoitopolulla voi tulla motivoiva ja osin leikkisä kokemus. ICory ratkaisu voi myös parantaa kommunikaatiota potilaiden ja perheiden kanssa.

Linkit

Yhteistyökumppanit

Projektin koordinaattori
Oulun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, VTT

Yhteistyökumppanit
Icory Finland:
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala (OYS), Helsingin yliopistollinen sairaala (HUS), Business Finland, Buddy HealthCare, Lenovo, Near Real, Rehaboo, Solteq, Triumf Gamification

Icory Singapore:
National University of Singapore (NUS), KK Women’s and Children’s Hospital (KKH), National University Hospital (NUH)

Icory Australia:
RMIT University