Katson, kuuntelen ja opin

Kaikki muistamme sen, kuinka koronapandemia johti koulujen sulkemiseen ja muutti opiskelua. Sekä koululaisten että opettajien piti muuttaa toimintatapojaan nopeasti, jotta opiskelu onnistuisi tehokkaasti digitaalisia kanavia pitkin. Tutkimme tässä hankkeessa sitä, millaista on opiskella digitaalisia kanavia käyttäen ja onko siinä eroa kuulevien ja kuulovammaisten nuorten välillä.

Rahoittajat

Tyttö istuu lukemassa kirjaa.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kansainvälinen

Projektin rahoittaja

Forte (Ruotsi)

Projektin koordinaattori

Other university or unit

Yksikkö ja tiedekunta

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Projektin kuvaus

Kaikilla opettajilla ei välttämättä ole riittäviä valmiuksia muokata etäopetusta ja muuta digitaalisten kanavien kautta toteutettavaa opetusta niin, että kaikkien oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen onnistuisi hyvin. Erityisesti kuulovammaisilla oppilailla ja opiskelijoilla voi olla suuriakin ongelmia silloin, kun opetus ei tapahdu luokassa kasvokkain.

Tässä tutkimushankkeessa

  1. kartoitamme sitä, miten digitaalisia oppimisalustoja ja sovelluksia on ollut kuulevien ja kuulovammaisten oppijoiden saatavana ja miten niitä on käytetty koronapandemian aikana ja sen jälkeen kolmessa maassa (Suomi, Ruotsi, Norja)
  2. kuvaamme ja analysoimme sitä, millaisia hyötyjä ja rajoituksia digikanavien opiskelukäytöstä on ollut 13–19-vuotiaiden kuulevien ja kuulovammaisten koulusaavutusten, hyvinvoinnin ja oppimisyhteisössä toimimisen osalta.

Keräämme kyselylomakkeisiimme nimettömänä lähetettyjä vastauksia. Pyydämme 13–19-vuotiaita oppilaita ja opiskelijoita ja heidän vanhempiaan täyttämään joitakin lomakkeita. Niissä kysytään mm. opiskelusta, digilaitteista ja niiden opiskelukäytöstä, koulun oppimisympäristöistä, etäopetuksesta, hyvinvoinnista ja käytössä olevista kielistä ja erilaisista kommunikointimuodoista. Lisäksi kokoamme joitakin opettajien ja vanhempien ryhmiä haastattelua varten.

Tässä tutkimushankkeessa teemme yhteistyötä kolmen yliopiston: Oulun yliopiston, Göteborgin yliopiston (hankkeen koordinaattori) ja NTNU:n (Norwegian University of Science and Technology) kesken. Tästä linkistä pääset tämän hankkeen koordinaattorin, eli Göteborgin yliopiston, vastaavalle kotisivulle: Look, listen & learn

Hankkeen tuloksia voidaan käyttää kuulovammaisten koululaisten ja opiskelijoiden opetuksen kehittämisessä.

Autathan meitä siis vastaamalla kyselyyn!

Nuori, pääset vastaamaan kyselyyn tästä: https://redcap.oulu.fi/surveys/

(syötä lomakkeen avaamiseksi koodi HH3HM78PE)

Nuoren huoltaja, saat linkin omaan kyselyysi nuoreltasi.

Näet tämän sivun tekstit viitottuna täältä: https://bit.ly/3nyM84K

Tutkimusryhmä

Hankkeen Suomen osuudesta vastaa professori Kerttu Huttunen, ja projektissa työskentelee myös projektitutkija Inkeri Tuikka.