Käynnissäpidon ja kunnossapidon oppimisympäristöt (kOPPI)

kOPPI

kOPPI - hankkeen tavoitteena on vastata yrityksien kunnossa- ja käynnissäpidon ammattitaidon ja koulutuksen lisäämiseen.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Rahoituksen määrä

499 590 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun ammattikorkeakoulu

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan lähi- ja verkkopohjaisia koulutuskokonaisuuksia. Koulutuksilla on tavoitteena pätevöittää kunnossa- ja käynnissäpidon toimijoita Pohjois-Pohjanmaan alueen yrityksissä.

Käynnistyneet ja tulevat alueelliset suurhankkeet lisäävät kunnossapidon palvelukysyntää jatkossa merkittävästi. kOPPI hanke osaltaan pyrkii varmistamaan näiden suurhankkeiden onnistumisen vastaamalla tähän kunnossapitopuolen osaamisvajeen haasteeseen.

Projektin tulokset

Hankkeen tuloksena saadaan koulutuskokonaisuus ja oppimisympäristö, jolla voidaan pätevöittää ja tarjota jatkoväylä pätevyyteen yrityksien kunnossa- ja käynnissäpitohenkilöstölle, myös EU- tasolla.