Ketteryyttä tutkimukseen ja tuotekehitykseen digitalisoidulla mikro- ja nanotomografialla

Tässä kyseisessä laiteinvestointihankkeessa ostetaan röntgenmikroskooppi. Laite mahdollistaa tarkan paikkaresoluution ja vaihekontrastikuvantamisen. Yhdistettynä aiempaan paikalliseen osaamiseen ja infrastruktuuriin hankkeen ohessa syntyy erittäin kilpailukykyinen tutkimusympäristö, joka on tutkijoiden ja yrityselämän käytettävissä.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot

Projektin rahoittaja

Euroopan aluekehitysrahasto

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Projektin kuvaus

Röntgentomografia on tärkeä menetelmä materiaalitutkimuksessa. Menetelmä mahdollistaa materiaalien rakenteiden kolmiulotteisen tarkastelun jopa alle mikrometrin tarkkuudella. Tämän hankkeen kautta muodostuu kansainvälisesti ainutlaatuinen digitaalisia diagnostiikkapalveluita tuottava röntgentomografialaboratorio. Olemme vuosia kehittäneet mikrotomografiamenetelmiä, joita voidaan käyttää laitteiden, teollisten materiaalien sekä biologisten kudosten digitaaliseen kuvantamiseen ja analyysiin.

Hankkeen rahoittamalla laitehankinnalla mahdollistetaan uuden tyyppisten materiaalien ja suurempien laitteiden erittäin tarkka tutkiminen. Muodostuva röntgenmikroskopialaboratorio tulee tarjoamaan paikallisesti laadukkaita kuvantamispalveluita ja digitaalista analytiikkaa tutkimukseen, tuotekehitykseen ja vianmääritykseen. Keskus mahdollistaa paikallisten toimijoiden ketterän toiminnan tarjoamalla yrityksille korkealaatuista digitaalista diagnostiikkaa, millä edesautetaan yritysten menestystä kansainvälisillä markkinoilla. Samalla tarjotaan tutkijoille kansainvälisen menestyksen mahdollistava ainutlaatuinen tutkimusympäristö. Digitaaliset kuvantamispalvelut helpottavat myös yritysten ja tutkijoiden koronaepidemiasta johtuvia vaikeuksia, jotka ovat hidastaneet tuotekehitystä sekä -sertifiointia.

Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lisätietoja hankkeen vetäjältä: Mikko Finnilä, mikko.finnila(at)oulu.fi