KIRJOITELMAPYYNTÖ LAPSENA SEKSUAALIVÄKIVALTAA KOKENEILLE HENKILÖILLE

Pyyntö osallistua tutkimukseen, jonka tarkoituksena on tarkastella lapsena koetun seksuaalisen hyväksikäytön paljastamista.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Oletko kertonut lapsuuden seksuaalisesta hyväksikäytöstä muille? Onko kertomisen kokemus ollut sinulle haastava? Haluaisitko jakaa kokemuksesi tutkimusta varten?

Hyväksikäyttökokemuksesta puhuminen voi olla vaikeaa, sillä esimerkiksi ympäröivä kulttuuri voi vaikuttaa hyväksikäytöstä kertomiseen, sekä kertomatta jättämiseen. Tutkimuksessani ajattelen, että hyväksikäytöstä selvinneet eivät välttämättä sovi ympäristön luomaan ja ylläpitämään muottiin, jonka vuoksi hyväksikäytöstä kertominen ja sen paljastaminen voi viivästyä, tai selviytyjä voidaan vaientaa. Tällä hetkellä aiheesta löytyy tutkimusta suhteellisen niukasti, joten tutkimukseni avulla pyrin tuottamaan uutta tieteellistä tietoa sekä miesselviytyjille itselleen, ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille.

Tutkimuksen kulku

Tutkimukseen voi osallistua kaikki yli 16 vuotta täyttäneet henkilöt, sukupuolesta riippumatta, jotka ovat kokeneet lapsena seksuaalista väkivaltaa. Tämä tutkimus kohdistuu kuitenkin erityisesti pojiksi ja miehiksi identifioituneiden henkilöiden kokemuksiin, koska poikien voi olla vaikeampi kertoa väkivaltakokemuksistaan. Tämä puhumisen haaste johtuu muun muassa siitä, että poikia ja miehiä ei mielletä suomalaisessa yhteiskunnassa yhtä helposti uhreiksi kuin tyttöjä ja naisia.

Kirjoitelmapyyntö

Tutkimukseen osallistuminen tarkoittaa kirjoitelman kirjoittamista.

Mikäli haluatte, voitte havainnollistaa kokemuksianne esimerkiksi myös piirustuksien, päiväkirjamerkintöjen tai muun kirjallisen materiaalin avulla.

Kirjoitelmat voi halutessaan kirjoittaa nimettöminä: https://link.webropol.com/s/kirjoituspyynto-oulu

Kirjoitelmat voi myös lähettää joko sähköisesti: kristiina.raatevaara-cameron@oulu.fi tai postitse: Helena Louhela (KTK)

PL 2000, 90014 Oulun yliopisto

Kirjoitelmia vastaanotetaan 30.6.2023 asti.

Haastattelupyyntö

Voitte ottaa osaa haastatteluun, jonka toteuttaa väitöstutkija Kristiina Raatevaara-Cameron. Haastatteluja voidaan järjestää yksi tai useampi, riippuen osallistujasta. Lähtökohtaisesti yhden haastattelun kesto on noin 1–1,5 tuntia. Haastattelut äänitetään. Tarvittaessa haastattelut voidaan järjestää etänä. Haastattelut voidaan toteuttaa joko suomen kielellä, tai englannin kielellä.

Tutkimukseen liittyvät hyödyt ja riskit

On mahdollista, ettei tähän tutkimukseen osallistumisesta ole Teille hyötyä. Tutkimus saattaa kuitenkin auttaa selvittämään lapsena koetun seksuaalisen hyväksikäytön paljastamiseen liittyviä tekijöitä. Tutkimuksen mahdolliset epämukavuudet voivat liittyä haastattelun aiheeseen, jonka vuoksi on tärkeää, että teillä on jokin tukiverkosto, johon tukeutua, mikäli esimerkiksi epämiellyttäviä tuntemuksia herää haastattelutilanteen jälkeen. Lisäksi tutkija Raatevaara-Cameron on tavoitettavissa tutkimuksen toteuttamisen ajan. Osallistuminen tutkimukseen on täysin vapaaehtoista. Voitte jättäytyä pois tutkimuksesta missä tahansa vaiheessa.

Luottamuksellisuus & tutkimuksen julkaiseminen

Tutkimuksessa henkilöllisyytenne sekä muut tunnistettavat tiedot ovat ainoastaan tutkimuksen tekijän tiedossa, ja hän on salassapitovelvollinen. Kaikkia Teistä kerättyä tietoa ja tutkimustuloksia käsitellään huolellisesti ja luottamuksellisesti.

Tutkijan yhteystiedot

Tutkimuksen toteuttavana tutkijana toimii:
Kristiina Raatevaara-Cameron, KM, +358504712421, WhatsApp +358504712421,

kristiina.raatevaara-cameron@oulu.fi

Tutkimuksen toteuttajan ohjaajat

Johanna Hiitola, yliopistonlehtori, YTT, dosentti, 0294483748, johanna.hiitola@oulu.fi

Helena Louhela, tutkijatohtori, KT, 0294484685, helena.louhela@oulu.fi

Projektin tulokset

Tutkimuksen tulokset julkaistaan Kristiina Raatevaara-Cameronin väitöskirja-artikkeleissa.