Kasvatuksen arvot, aatteet ja yhteiskunnalliset kontekstit

Tällä alueella tutkitaan kasvatuksen, koulutuksen ja kasvatustieteen teoreettisia ja filosofisia perusteita, arvolähtökohtia ja yhteiskunnallisia konteksteja. Kasvatusta ja kasvatuksen tutkimusta tarkastellaan historiallisesti rakentuneina ilmiöinä ja ajattelutapoina. Tavoitteena on rakentaa kasvatuksen ja pedagogiikan kriittistä teoreettista ja käytännöllistä ymmärrystä.
Values, Ideologies and Social Contexts of Education