Korkea-asteen koulutuspolku kaivannaisalalle

Hanke uuden koulutuspolun luomiseksi kaivannaisalalle.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakennerahastot - Euroopan sosiaalirahasto (ESR+)

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Kaivannaisalalla on osaajapula ja opiskelijoita on hankala saada koulutuksiin. Ryhmähanke
vastaa alueen tarpeeseen lisätä kaivannaisalan opiskelijoita ja sen seurauksena
asiantuntijoiden määrää etenkin Pohjois-Suomessa. Pula on etenkin suomenkielisistä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista kaivosalan osaajista ja asiantuntijoista, sekä laaja-
alaisesta osaamisesta kaivannaisalalla. Kaivannaisalan yritykset korostavat suomenkielisten asiantuntijoiden tarvetta mm. työturvallisuussyiden takia. Epävakaa maailmantilanne, lisääntynyt kaivostoiminta ja vihreä siirtymä lisäävät painetta laadukkaan koulutuksen tarjoamiseen ja osaamisen lisäämiseen nimenomaan Suomessa.

Hankkeessa suunnitellulla ja toteutetulla koulutuspolulla pyritään lisäämään korkeakoulutettujen opiskelijoiden määrää kaivannaisalalla, kasvattamaan laaja-alaista osaamista, sekä vastaamaan kasvavaan työvoimatarpeeseen alalla. Lisäksi hankkeen viestinnällä ja markkinoinnilla pyritään tuomaan alan mahdollisuudet ja näkymät esille.

Projektin toimenpiteet

Toimenpide 1: Uuden kaivannaisalan koulutuspolun kehittäminen ammattikorkeakoulusta yliopistoon.

Toimenpide 2: Koulutuspolun suunnittelu ja integrointi osaksi oppilaitosten opetusjärjestelmiä.

Toimenpide 3. Kaivannaisalan vetovoiman lisääminen ja opiskelijamarkkinointi.

Toimenpide 4. Hankkeen johtaminen, hankkeen sisäinen viestintä ja yhteistyö.