Koulutustoimintojen digitaalisaatio poikkeusoloista palauttavana instrumenttina (KOTODIPPI)

KOTODIPPI

Hankkeen tavoitteena on parantaa Pohjois-Pohjanmaan alueen koulutusorganisaatioiden digiopetusvalmiuksia.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Rahoituksen määrä

293 992 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa automaattitarkastettavien harjoitusten ja tenttien sekä erilaisten jatkuvan oppimisen ympäristöjen laaja käyttöönotto koko koulutuskentällä.

Projektin toimenpiteet

Hankkeen aikana järjestetään koulutuksia eri koulutusasteiden opettajille ja koulutuksensuunnittelijoille.

Projektin koulutukset

Hankkeen aikana toteutetaan seuraavia koulutuksia:

GeoGebra opettajille

STACK tutuksi

Projektin tulokset

Hankkeen tuloksena digiosaaminen paranee merkittävästi Pohjois-Pohjanmaan alueen koulutusorganisaatioissa. Kouluttajien digitaalisten kykyjen parantaminen tukee monimuotoista opetusta, jolla voidaan edistää opintojenjatkumista mahdollisimman sujuvasti.

Hankkeen julkinen kuvaus EURA2014-järjestelmässä: https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S22565