Lapsena koetun seksuaalisen hyväksikäytön kertomisen prosessi miesselviytyjien näkökulmasta

Pyyntö osallistua tutkimukseen, jonka tarkoituksena on tarkastella lapsena koetun seksuaalisen hyväksikäytön paljastamista erityisesti miesselviytyjien näkökulmasta tarkasteltuna.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Oletko mies, joka on kertonut lapsuuden seksuaalisesta hyväksikäytöstä muille? Onko kertomisen kokemus ollut sinulle haastava? Haluaisitko jakaa kokemuksesi tutkimusta varten?

Hyväksikäyttökokemuksesta puhuminen voi olla vaikeaa, sillä esimerkiksi ympäröivä kulttuuri voi vaikuttaa hyväksikäytöstä kertomiseen, sekä kertomatta jättämiseen. Tutkimuksessani ajattelen, että hyväksikäytöstä selvinneet miehet eivät välttämättä sovi ympäristön luomaan ja ylläpitämään ”miehen muottiin”, jonka vuoksi hyväksikäytöstä kertominen ja sen paljastaminen voi viivästyä, tai selviytyjä voidaan vaientaa. Tällä hetkellä aiheesta löytyy tutkimusta suhteellisen niukasti, joten tutkimukseni avulla pyrin tuottamaan uutta tieteellistä tietoa sekä miesselviytyjille itselleen, ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille. 

Tutkimuksen kulku

Tutkimukseen voivat osallistua yli 16 vuotta täyttäneet mieheksi identifioituvat henkilöt, jotka ovat kokeneet lapsena seksuaalista hyväksikäyttöä. Tutkimukseen osallistuminen tarkoittaa haastatteluun osallistumista. Mikäli haluatte, voitte havainnollistaa kokemuksianne esimerkiksi piirustuksien, päiväkirjamerkintöjen tai muun kirjallisen materiaalin avulla.

Haastattelupyyntö

Teitä pyydetään osallistumaan haastatteluun, jonka toteuttaa väitöstutkija Kristiina Raatevaara-Cameron. Haastatteluja voidaan järjestää yksi tai useampi, riippuen osallistujasta. Lähtökohtaisesti yhden haastattelun kesto on noin 1–1,5 tuntia. Haastattelut äänitetään. Tarvittaessa haastattelut voidaan järjestää etänä. Haastattelut voidaan toteuttaa joko suomen kielellä, tai englannin kielellä.

Tutkimukseen liittyvät hyödyt ja riskit

On mahdollista, ettei tähän tutkimukseen osallistumisesta ole Teille hyötyä. Tutkimus saattaa kuitenkin auttaa selvittämään lapsena koetun seksuaalisen hyväksikäytön paljastamiseen liittyviä tekijöitä. Tutkimuksen mahdolliset epämukavuudet voivat liittyä haastattelun aiheeseen, jonka vuoksi on tärkeää, että teillä on jokin tukiverkosto, johon tukeutua, mikäli esimerkiksi epämiellyttäviä tuntemuksia herää haastattelutilanteen jälkeen. Lisäksi tutkija Raatevaara-Cameron on tavoitettavissa tutkimuksen toteuttamisen ajan. Osallistuminen tutkimukseen on täysin vapaaehtoista. Voitte jättäytyä pois tutkimuksesta missä tahansa vaiheessa.

Luottamuksellisuus & tutkimuksen julkaiseminen

Tutkimuksessa henkilöllisyytenne sekä muut tunnistettavat tiedot ovat ainoastaan tutkimuksen tekijän tiedossa, ja hän on salassapitovelvollinen. Kaikkia Teistä kerättyä tietoa ja tutkimustuloksia käsitellään huolellisesti ja luottamuksellisesti.

Tutkijan yhteystiedot

Tutkimuksen toteuttavana tutkijana toimii:
Kristiina Raatevaara-Cameron, KM, +358504712421, WhatsApp +358504712421,

kristiina.raatevaara-cameron@oulu.fi

Tutkimuksen toteuttajan ohjaajat

Johanna Hiitola, yliopistonlehtori, YTT, dosentti, 0294483748, johanna.hiitola@oulu.fi

Helena Louhela, tutkijatohtori, KT, 0294484685, helena.louhela@oulu.fi

 

Projektin tulokset

Tutkimuksen tulokset julkaistaan Kristiina Raatevaara-Cameronin väitöskirja-artikkeleissa.