MATAVA - Maaseutumaisen alueen tavaraliikenteen kehittäminen

MATAVA-hankkeessa hankkeen toiminta-alueen kunnat, kehittämisyhtiöt ja korkeakoulut yhdistävät poikkitieteellisesti voimansa digitaalisiin ratkaisuihin ja kentän toimijaverkoston yhteistyöhön perustuvan tavaroiden kuljetusjärjestelmän toteuttamiseksi.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakennerahastot - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Rahoituksen määrä

205 592 EUR

Projektin koordinaattori

Iin Micropolis Oy

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Muut henkilöt

Projektin kuvaus

Haja-asutusalueen tarpeita palvelevan tavaraliikenteen kehittäminen on elinvoiman ja kilpailukyvyn varmistamisen kannalta keskeistä Pohjois-Pohjanmaan kunnille, yrityksille ja asukkaille.

MATAVA-hankkeen tavoitteena on löytää ratkaisuja maaseutumaisen alueen tavaraliikenteen kuljetusongelmiin niin, että palvelujen taso ja nopeus vastaavat paremmin alueen tarpeita. Kehityksen myötä polttoaineen kulutusta, kustannuksia, työmäärää sekä ilmastokuormitusta säästävät ja kolmoissiirtymää edistävät kuljetusratkaisut saadaan käyttöön.

Hanke on valmisteltu yhteistyössä Micropolis Oy:n, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n, Oulun Yliopiston ja Centria-ammattikorkeakoulun kesken kunkin toteuttajan parhaita osaamisalueita hyödyntäen. Hankkeen valmistelussa on lähdetty liikkeelle toiminta-alueen kuntien eli Pudasjärven, Limingan, Iin ja Oulun eteläisen kuntien käytännön kehittämistarpeista tavara- ja henkilöliikenteen suhteen ja hankkeen toimenpiteet tullaan suuntaamaan ratkomaan näitä käytännön tason tarpeita.