Mies, lapsi ja vanhemmuus

MILAVA

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa isien hyvinvointia ja osallisuutta, edistää vanhempien välistä tasavertaisuutta sekä kehittää ammattilaisten osaamista ja työmenetelmiä.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakennerahastot - Euroopan sosiaalirahasto (ESR+)

Rahoituksen määrä

99 695 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun ammattikorkeakoulu

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa isien hyvinvointia, osallisuutta ja aktiivista toimijuutta sekä edistää vanhempien välistä tasavertaisuutta, perheiden yksilölliset tarpeet ja tilanteet huomioiden. Hankkeessa kehitetään matalan kynnyksen perhepalveluita yhdessä perhepalveluissa työskentelevien asiantuntijoiden kanssa sekä tarjotaan heille räätälöityä koulutusta.


Hankkeen toiminta-alueena on koko Pohjois-Suomi, pääasiallisina toteutuspaikkoina Oulu, Kajaani, Rovaniemi ja verkkoympäristöt.


Hankkeessa ovat mukana Oulun ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja), Kajaanin ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu sekä Oulun yliopisto.

Hankkeesta voit lukea tarkemmin hankkeen virallisilta nettisivuilta.

Projektin toimenpiteet

 1. Vertaistukea ja valmennusta isille
  Kartoitetaan sidosryhmäyhteistyön kautta isien vanhemmuuden tuen tarpeita sekä tuen kohteita ammattilaisilta ja isiltä itseltään.
  Hankkeen osallisten kanssa suunnitellaan ja toteutetaan valmennustapaamisten sarja, johon kuuluu sekä yksilö- että ryhmätapaamisia. Kartoituksen pohjalta rakennetaan työkirja sekä digitaalinen isille suunnattu matalan kynnyksen valmennus vanhemmuuden tueksi.
  Näiden toimenpiteiden vastuutoteuttajana on Kajaanin ammattikorkeakoulu.

 2. Uusia menetelmiä yhteiskehittämisellä
  Hankkeessa järjestetään moniammatillisia työpajoja isiä ja perheitä työssään kohtaaville ammattilaisille. Työpajoissa kehitetään ja pilotoidaan uusia työmenetelmiä isien kohtaamisen tueksi.
  Työpajasarjoja järjestetään vuosina 2024-2025 Oulussa, Kajaanissa, Rovaniemellä sekä verkkototeutuksina. Näiden toimenpiteiden vastuutoteuttajana ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Lapin ammattikorkeakoulu.

 3. Uutta osaamista asiantuntijoille
  Räätälöidyt teemakohtaiset koulutustilaisuudet isiä työssään kohtaaville ammattilaisille asiantuntijuuden vahvistamiseksi. Koulutustilaisuuksien teemoina muun muassa isyyden voimavarat ja kuormitustekijät sekä vanhemmuuden vahvistaminen. Lisäksi järjestetään webinaareja hankkeen teemoista.
  Koulutuksia toteutetaan vuosina 2024-2025 sekä verkossa että paikan päällä Oulussa, Kajaanissa ja Rovaniemellä. Näiden toimenpiteiden vastuutoteuttajana on Oulun ammattikorkeakoulu.

 4. Hankkeen vaikutusten arviointi
  Hankkeen eri toimenpiteiden arvioinnista ja hankkeen sisäisestä arvioinnista sekä näihin liittyvistä toimenpiteistä vastaa Oulun yliopisto.