Aino Peltonen

Aino Peltosen profiilikuva

Kuulun Digiwellbeing -tutkimusryhmään, joka tutkii ja arvioi digitaalisen median vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin​. Tutkimusryhmän painopistealuita ovat digihyvinvointi sekä terveyden edistäminen. Lisäksi toimin tutkimusavustajana DIGI-HYVE -hankkeessa (ESR), jonka tarkoituksena on edistää nuorten parissa toimivien ammattilaisten digihyvinvointiosaamista verkkokoulutuksen avulla.

Pro Gradu -tutkielmassani tutkin nuorten aikuisten ongelmallisen internetin käytön riskiprofiileita. Aineistona on Pohjois-Suomen syntymäkohortti (NFBC1986). Tutkimuksellisiin kiinnostuksen kohteisiini kuuluvat erityisesti digitaalisen hyvinvoinnin ja teknologian käytön eri aihealueet, nuorten ja nuorten aikuisten (psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen) terveyden edistämisen eri teemat sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hyvinvointi. Lisäksi minua kiinnostavat ammttilaisten osaamisen kehittäminen sekä eri menetelmien tutkiminen.

Tutkimusaiheet

  • Digitaalinen hyvinvointi
  • Terveyden edistäminen

Yhteystiedot

Sähköposti

aino.peltonen@oulu.fi

Vierailuosoite

Aapistie 5A, FI-90014 Oulun yliopisto

Postiosoite

P.O.Box 5000, FI-90014 University of Oulu, Finland

Projektit