Aino Peltonen

Terveystieteiden maisteri (MHSc)
Yliopisto-opettaja, hankeasiantuntija

Lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikkö
Lääketieteellinen tiedekunta

ProfiilikuvaAP

Kuulun Digiwellbeing -tutkimusryhmään, joka tutkii ja arvioi digitaalisen median vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin​. Tutkimusryhmän painopistealuita ovat digihyvinvointi, mielen hyvinvointi sekä terveyden edistäminen. Työskentelen MILAVA-hankkeessa (ESR+), jonka tavoitteena on vahvistaa isien hyvinvointia, osallisuutta ja aktiivista toimijuutta sekä edistää vanhempien välistä tasavertaisuutta.

Pro Gradu -tutkielmassani tutkin nuorten aikuisten ongelmallisen Internetin käytön riskiprofiileita. Aineistona oli Pohjois-Suomen syntymäkohortti (NFBC1986). Tutkimuksellisiin kiinnostuksen kohteisiini kuuluvat erityisesti digihyvinvoinnin ja teknologian käytön eri aihealueet, nuorten ja nuorten aikuisten (psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen) terveyden edistäminen sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hyvinvointi. Lisäksi minua kiinnostavat ammattilaisten osaamisen kehittäminen.

Tutkimusaiheet

  • Digitaalinen hyvinvointi
  • Terveyden edistäminen

Yhteystiedot

Sähköposti

aino.peltonen@oulu.fi

Vierailuosoite

Aapistie 5A, FI-90014 Oulun yliopisto

Postiosoite

P.O.Box 5000, FI-90014 University of Oulu, Finland