Muutosvoimaa maaseudusta

RURACTIVE

Hankkeessa kehitetään paikallisiin tarpeisiin räätälöityjä osallistavia ja älykkäitä ratkaisuja oikeudenmukaisen ja kestävän siirtymän edistämiseksi 12 maaseudun pilottialueella ympäri Eurooppaa.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Horisontti Eurooppa - Innovointitoimet (IA)

Projektin koordinaattori

Alma Mater Studiorum – Bolognan yliopisto

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Yhteyshenkilö

Muut henkilöt

Projektin kuvaus

Muutosvoimaa maaseudusta -hankkeessa (Empowering rural communities to act for change - RURACTIVE) kehitetään innovatiivisia, kestäviä ja oikeudenmukaisia ratkaisuja osana euroopan pyrkimystä kestävään kehitykseen.

RURACTIVE:ssa työskennellään Euroopan laajuisesti 12 maaseutumaisella pilottialueella, joita hankkeessa kutsutaan Dynamoiksi. Tarkoituksena on muodostaa pilottialueille paikallinen monenlaisia toimijoita osallistava yhteistyöverkosto maaseudun kehittämiseksi. Yhteistyön, kestävyyden ja jatkuvuuden varmistamiseksi hankkeessa painotetaan monitasoista hallintaa, kouluttautumista, kykyjen rakentamista, paikallista kehittämistä sekä osallistavaa yhteistyötä. Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota aluekehityksestä helposti sivuun jääviin ja haavoittuviin ryhmiin, kuten ikääntyneisiin, vammaisiin ja maahanmuuttajiin. Kehittämistyössä huomioidaan myös naisvetoisten innovaatioiden tärkeys ja muut sukupuoleen liittyvät erityiskysymykset. Hankkeessa huomioidaan, että digitaalinen viestintä ja digitaidot mahdollistavat monipuolista taloudellista kehittämistä ja maaseudulle soveltuvia ratkaisuja. Näin ollen hankkeen ytimessä on digitaalisten taitojen koulutus ja uusien ratkaisujen kehittäminen yhdessä maaseudun asukkaiden kanssa.

Työpaketit:

TP1 - Hankkeen koordinaatio ja hallinto
TP2 - Maaseudun yhteisölähtöisen kehittämisen käsitteet ja lähestymistapa
TP3 - Oppimisen ja tiedonjakamisen älykkäät ratkaisut maaseutuyhteisöissä
TP4 - Yhteisölähtöiset maaseudun kehittämisverkostot, osallistavat ratkaisut ja innovaatiot
TP5 - Yhteisölähtöisten ratkaisujen käytäntöön vieminen sekä vaikuttavuuden arviointi
TP6 - Digitaalinen kehittämisverkosto ja innovaatioalusta
TP7 - Kehittämistyön hallinta: viestintä, tiedon jakaminen, ratkaisujen hyödyntäminen ja verkostoituminen

Oulun yliopiston rooli:

Kulttuuriantropologian oppiaineen tutkijaryhmä johtaa Pohjois-Pohjanmaan pilottialuetta (Dynamo 1), jossa keskitytään Iijoen valuma-alueelle.

Lisätietoa hankkeen verkkosivuilta: https://www.ruractive.eu/

Tietosuojailmoitus