Opettajan digipedagogiset taidot etä- ja hybridityöskentelyssä

DigiPeda

Syksyllä 2021 käynnistyneen Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Suomen rakennerahasto-ohjelman hankkeen “Opettajan digipedagogiset taidot etä- ja hybridityöskentelyssä” tavoitteena on kehittää opettajien digipedagogista osaamista ja kiinnittää huomiota myös työhyvinvointiin. Hanke toteutetaan Oulun yliopiston Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikön (LET) toimesta.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - ESR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Muut henkilöt

  • Projektisuunnittelija / kouluttaja
    Juuso Kojo
  • Projektisuunnittelija
    Outi Rinta-Homi
  • Projektisuunnittelija
    Elmeri Seppänen

Projektin kuvaus

Opetus- ja koulutusala on ollut valtavan muutospaineen alla. Covid-19 pandemia on osoittanut, kuinka tulevaisuudessa opetushenkilöstöltä edellytetään yhä monipuolisempaa digipedagogista osaamista erilaisissa toimintaympäristöissä. Hankkeen kantavina teemoina ovat etä- ja hybridiopetuksessa tarvittavien digipedagogisten taitojen kartuttamisen lisäksi opetushenkilöstön työhyvinvoinnin ja resilienssin lisääminen. 

Hankkeen koulutukset on suunnattu Pohjois-Pohjanmaalla työskenteleville ja muille teemoista kiinnostuneille opettajille ja kouluttajille. Vuosina 2022-2023 toteutuvien Digipedagogiikka helpommaksi, käytännöt sujuviksi -koulutusten aikana tutustutaan erilaisiin digipedagogisiin ratkaisuihin, malleihin ja työkaluihin, joiden avulla voidaan tukea myös oppimisen taitoja, vuorovaikutusta ja hyvinvointia. Yhden koulutuskokonaisuuden aikana suunnitellaan ja kokeillaan omaan opetustyöhön soveltuvia menetelmiä, jotka keventävät, eivätkä lisää opettajan työmäärää. Koulutuksen tavoitteena on vastata etä- ja hybridiopetuksessa tunnistettuihin haasteisiin ja tukea kehitystyötä opetuskäytänteiden ”uuden normaalin” määrittelyssä.

Hanke toteutetaan Oulun yliopiston Oppimisen ja koulutusteknologian yksikön (LET) toimesta. LET:n tutkimuksen ja opetuksen ydinosaamista ovat paitsi teknologian hyödyntäminen oppimisen tukena, myös oppimistutkimus.

 

Projektin koulutukset

 

Tulevat koulutukset: kevät 2023

Ilmoittautuminen kevään koulutuksiin on avoinna Oulun yliopiston JOY-sivustolla.

Koulutuksen aikataulu:

Viikko 3: Tervetuloa koulutukseen! La 21.1. klo 10-14.15 Tiedepuutarha, Linnanmaa, Oulu (lähitapaaminen, myös etäosallistumismahdollisuus) 

Koulutuksen ensimmäisessä tapaamisessa kokoonnutaan lounaan ja kahvien merkeissä Oulun yliopiston Kasvitieteellisen puutarhan yhteydessä sijaitsevan Tiedepuutarhan tiloihin. Tapaamisessa kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja digitaalisen opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta monimuotoisissa oppimisympäristöissä. 

Tarjoilujen järjestämisen vuoksi tapaamiseen on ennakkoilmoittautuminen, johon saat ohjeet sähköpostitse koulutukseen ilmoittautumisen jälkeen. 

Viikot 4-5: Digitaaliset työkalut opetuksen tukena sekä digipedagogiikan teoreettista määrittelyä 

Viikkojen 4-5 aikana tutustutaan DigiCampus-alustalla videoluentoihin, jotka käsittelevät oppimisympäristöissä tapahtuneita muutoksia ja niiden vaikutuksia pedagogisiin ratkaisuihin. Lisäksi tallenteiden avulla tutustutaan esimerkiksi ydinainesanalyysin ja pedagogisen käsikirjoituksen laatimiseen. Videoiden kesto on yhteensä noin 90 minuuttia. 

Viikot 6-9: Digipedagogiikkatyöpajat (vapaavalintaiset työpajat etäyhteyksin) 

Viikkojen 6-9 aikana toteutetaan iltapäivisin yhteensä 14 käytännönläheistä, tunnin kestävää työpajaa, joiden teemoista voi valita itseään eniten kiinnostavat sisällöt. Aiheet käsittelevät digitaalisiin ympäristöihin soveltuvia työtapoja ja työkaluja.

Työpajojen aikataulut ja sisällöt:

ti 7.2. klo 16-17 Ydinainesanalyysi

ti 7.2. klo 17-18 Pedagoginen käsikirjoitus

to 9.2. klo 16-17 O365 oppimisympäristönä

to 9.2. klo 17-18 Google Classroom oppimisympäristönä

ma 13.2. klo 16-17 Arviointi digitaalisissa työskentely-ympäristöissä

ma 13.2. klo 17-18 Jamboardin monet käyttömahdollisuudet

ti 21.2. klo 16-17 ThingLink 360-kuvat opetuskäytössä

ti 21.2. klo 17-18 Animoidut ohjevideot VideoScribellä

to 23.2. klo 16-17 Itsearviointi, vertaispalaute, edistymisen seuranta

to 23.2. klo 17-18 Mirolla yhteistyötä ja osallistamista

ma 27.2. klo 16-17 Sarjakuva opetuksessa, digitaalisia työkaluja

ma 27.2. klo 17-18 Seitsemän minuuttia kuvaa ja puhetta PechaKuchan avulla: ajoitetut esitykset

ke 1.3. klo 16-17 Tarinoiden ja vuoropuheluiden tekemistä animaationa Scratch-ohjelmointityökalulla

ke 1.3. klo 17-18 Osallistavat työkalut

 

Opintopisteytettyä kokonaisuutta suorittavien tulee osallistua vähintään neljään työpajaan. 

Viikot 11-12: Itsesäätöinen oppiminen, tunteet ja hyvinvointi 

Viikkojen 11-13 itsenäisesti tutustuttavien videoluentojen teemoina ovat vuorovaikutus, hyvinvointi ja tunteet paitsi opettajan, myös oppijan näkökulmista. Videoiden kesto yhteensä noin 90 minuuttia.

Viikko 12: ti 21.3. klo 16-17.30 Oman jaksamisen tukeminen muuttuvassa työympäristössä (tapaaminen etäyhteydellä)

Psykologi Iida Mäkikallion verkkovalmennuksessa käsitellään oman jaksamisen tukemista muuttuvissa työympäristöissä. 

Viikko 13: Vuorovaikutus monimuotoisissa oppimisympäristöissä 

Viikon 14 itsenäisesti tutustuttavilla videoluennoilla käsitellään yhteisöllisiä oppimis- ja työskentelytapoja, joiden avulla oppijoiden vuorovaikutusta voidaan tukea. Videoiden kesto yhteensä noin 60 minuuttia. 

Viikko 14: ke 5.4. klo 16-17.15 Tulevaisuuden taidot (tapaaminen etäyhteydellä)

Tulevaisuustutkija Ilkka Halavan etäluennolla “Nopea vuosikymmen, työ vedenjakajalla” herätellään pohtimaan teemaa “Huomisen haasteista et selviä eilisen resepteillä”. 

Viikko 15: FabLab-työpaja ja koulutuskokonaisuuden yhteenveto - to 13.4. klo 14-18 Oulun yliopisto, Linnanmaa (lähitapaaminen, myös etäosallistumismahdollisuus) 

Koulutuksen päättää yhteinen kokoontuminen Oulun yliopistolla. FabLab-tilassa tutustutaan design-prosessiin ja digitaaliseen valmistamiseen Megumi Iwatan johdolla. Lisäksi reflektoidaan ja kootaan yhteen koulutuksen antia. Koulutuskokonaisuuden yhteenvetoon voi osallistua myös etäyhteydellä. 

Tarjoilujen järjestämisen vuoksi tapaamiseen on ennakkoilmoittautuminen, johon saat ohjeet myöhemmin sähköpostitse. 

 

Menneet koulutukset

Koulutuskokonaisuus on järjestetty myös keväällä 2022 sekä syksyllä 2022.