Opettajan digipedagogiset taidot etä- ja hybridityöskentelyssä

DigiPeda

Syksyllä 2021 käynnistyneen Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Suomen rakennerahasto-ohjelman hankkeen “Opettajan digipedagogiset taidot etä- ja hybridityöskentelyssä” tavoitteena on kehittää opettajien digipedagogista osaamista ja kiinnittää huomiota myös työhyvinvointiin. Hanke toteutetaan Oulun yliopiston Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikön (LET) toimesta.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - ESR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Muut henkilöt

  • Projektisuunnittelija, kouluttaja
    Juuso Kojo

Projektin kuvaus

Opetus- ja koulutusala on ollut valtavan muutospaineen alla. Covid-19 pandemia on osoittanut, kuinka tulevaisuudessa opetushenkilöstöltä edellytetään yhä monipuolisempaa digipedagogista osaamista erilaisissa toimintaympäristöissä. Hankkeen kantavina teemoina ovat etä- ja hybridiopetuksessa tarvittavien digipedagogisten taitojen kartuttamisen lisäksi opetushenkilöstön työhyvinvoinnin ja resilienssin lisääminen. 

Hankkeen koulutukset on suunnattu Pohjois-Pohjanmaalla työskenteleville ja muille teemoista kiinnostuneille opettajille ja kouluttajille. Vuosina 2022-2023 toteutuvien Digipedagogiikka helpommaksi, käytännöt sujuviksi -koulutusten aikana tutustutaan erilaisiin digipedagogisiin ratkaisuihin, malleihin ja työkaluihin, joiden avulla voidaan tukea myös oppimisen taitoja, vuorovaikutusta ja hyvinvointia. Yhden koulutuskokonaisuuden aikana suunnitellaan ja kokeillaan omaan opetustyöhön soveltuvia menetelmiä, jotka keventävät, eivätkä lisää opettajan työmäärää. Koulutuksen tavoitteena on vastata etä- ja hybridiopetuksessa tunnistettuihin haasteisiin ja tukea kehitystyötä opetuskäytänteiden ”uuden normaalin” määrittelyssä.

Hanke toteutetaan Oulun yliopiston Oppimisen ja koulutusteknologian yksikön (LET) toimesta. LET:n tutkimuksen ja opetuksen ydinosaamista ovat paitsi teknologian hyödyntäminen oppimisen tukena, myös oppimistutkimus.

 

Projektin koulutukset

Tulossa: Itsenäisesti opiskeltava 2 op kurssi

Digipedagogiikka helpommaksi, käytännöt sujuviksi -koulutuksesta julkaistaan itsenäisesti suoritettava kahden opintopisteen laajuinen oppimiskokonaisuus kesän 2023 aikana. Kurssi tulee saataville Oulun yliopiston Jatkuvan Oppimisen Yliopiston sivulle.

Menneet koulutukset

Digipedagogiikka helpommaksi, käytännöt sujuviksi -koulutuskokonaisuus järjestettiin keväällä 2022, syksyllä 2022 sekä keväällä 2023. Ohessa viimeisimmän, kevään 2023 koulutuksen sisällöt:

Tervetuloa koulutukseen! 

Koulutuksen ensimmäisessä tapaamisessa kokoonnuttiin lounaan ja kahvien merkeissä Oulun yliopiston Kasvitieteellisen puutarhan yhteydessä sijaitsevan Tiedepuutarhan tiloihin. Tapaamisessa kuultiin asiantuntijapuheenvuoroja digitaalisen opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta monimuotoisissa oppimisympäristöissä.

Digitaaliset työkalut opetuksen tukena sekä digipedagogiikan teoreettista määrittelyä 

Tässä osiossa tutustuttiin DigiCampus-alustalla videoluentoihin, jotka käsittelevät oppimisympäristöissä tapahtuneita muutoksia ja niiden vaikutuksia pedagogisiin ratkaisuihin. Lisäksi tallenteiden avulla tutustuttiin esimerkiksi ydinainesanalyysin ja pedagogisen käsikirjoituksen laatimiseen. Videoiden kesto on yhteensä noin 90 minuuttia. 

Digipedagogiikkatyöpajat (vapaavalintaiset työpajat etäyhteyksin) 

Viikkojen 6-9 aikana toteutettiin iltapäivisin yhteensä 14 käytännönläheistä, tunnin kestävää työpajaa, joiden teemoista voi valita itseään eniten kiinnostavat sisällöt. Aiheet käsittelivät digitaalisiin ympäristöihin soveltuvia työtapoja ja työkaluja.

Työpajojen aikataulut ja sisällöt:

ti 7.2. klo 16-17 Ydinainesanalyysi

ti 7.2. klo 17-18 Pedagoginen käsikirjoitus

to 9.2. klo 16-17 O365 oppimisympäristönä

to 9.2. klo 17-18 Google Classroom oppimisympäristönä

ma 13.2. klo 16-17 Arviointi digitaalisissa työskentely-ympäristöissä

ma 13.2. klo 17-18 Jamboardin monet käyttömahdollisuudet

ti 21.2. klo 16-17 ThingLink 360-kuvat opetuskäytössä

ti 21.2. klo 17-18 Animoidut ohjevideot VideoScribellä

to 23.2. klo 16-17 Itsearviointi, vertaispalaute, edistymisen seuranta

to 23.2. klo 17-18 Mirolla yhteistyötä ja osallistamista

ma 27.2. klo 16-17 Sarjakuva opetuksessa, digitaalisia työkaluja

ma 27.2. klo 17-18 Seitsemän minuuttia kuvaa ja puhetta PechaKuchan avulla: ajoitetut esitykset

ke 1.3. klo 16-17 Tarinoiden ja vuoropuheluiden tekemistä animaationa Scratch-ohjelmointityökalulla

ke 1.3. klo 17-18 Osallistavat työkalut

 

Opintopisteytettyä kokonaisuutta suorittavien tuli osallistua vähintään neljään työpajaan. 

Itsesäätöinen oppiminen, tunteet ja hyvinvointi 

Itsenäisesti tutustuttavien videoluentojen teemoina olivat vuorovaikutus, hyvinvointi ja tunteet paitsi opettajan, myös oppijan näkökulmista. Videoiden kesto yhteensä noin 90 minuuttia.

Oman jaksamisen tukeminen muuttuvassa työympäristössä 

Psykologi Iida Mäkikallion verkkovalmennuksessa käsiteltiin oman jaksamisen tukemista muuttuvissa työympäristöissä. 

Vuorovaikutus monimuotoisissa oppimisympäristöissä 

Näillä itsenäisesti tutustuttavilla videoluennoilla käsiteltiin yhteisöllisiä oppimis- ja työskentelytapoja, joiden avulla oppijoiden vuorovaikutusta voidaan tukea. Videoiden kesto yhteensä noin 60 minuuttia. 

Tulevaisuuden taidot

Tulevaisuustutkija Ilkka Halavan etäluennolla “Nopea vuosikymmen, työ vedenjakajalla” heräteltiin pohtimaan teemaa “Huomisen haasteista et selviä eilisen resepteillä”. 

FabLab-työpaja ja koulutuskokonaisuuden yhteenveto

Koulutuksen päätti yhteinen kokoontuminen Oulun yliopistolla. FabLab-tilassa tutustuttiin design-prosessiin ja digitaaliseen valmistamiseen Riina Pursiaisen johdolla. Lisäksi reflektoitiin ja koottiin yhteen koulutuksen antia. Koulutuskokonaisuuden yhteenvetoon voi osallistua myös etäyhteydellä.