Oulu GH2 – Yhdessä vauhtia vihreään vetytalouteen Oulussa ja Pohjois-Suomessa

Oulu GH2 -hanke pyrkii luomaan keskitetyn vetytalouden innovaatioekosysteemin toimintamallin Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan alueelle. Tavoitteena on yhdistää yritykset TKI-toimijat sekä julkinen sektori yhteistyöhön, joka edistää, kehittää ja mahdollistaa tulevaisuuden vetyliiketoiminnan käynnistämisen alueella.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakennerahastot

Rahoituksen määrä

363 588 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yksikkö ja tiedekunta

Yhteystiedot

Muut henkilöt

Projektin kuvaus

Hankkeessa luotavan vetytalouden innovaatiovetyekosysteemin tahtotilana on olla alueellisesti vaikuttava ja maailmanlaajuisesti noteerattu vetytalouden ekosysteemi, joka kerää yhteen alan johtavia yrityksiä ja vetyteknologian kehityksestä hyötyviä yrityksiä, tutkimusorganisaatioita sekä julkisen sektorin ja viranomaistahoja. Yhteiskehittämisellä mahdollistetaan kilpailukykyiset puitteet arvoketjuissa teknologioita tai palveluja tuottaville yrityksille ja haetaan uusia, kestäviä ja skaalautuvia vetytalouden ratkaisuja ja teknologioita ja toimintamalleja. Pohjois-Pohjanmaan alueelta löytyy paljon osaamista vetytalouteen, mutta tällä hetkellä tekeminen on hajallaan eri yrityksissä ja tutkimusorganisaatioissa.

Oulun yliopiston hankkeessa toteutetaan Oulujokilaakson vetytalouden arvoverkoston laaja sidosryhmäanalyysi, kehitetään alueellinen innovaatioekosysteemin toimintamalli sekä selvitetään Pohjois-Pohjanmaan alueelliset menestystekijät vetytaloudessa. Kumppanien osahankkeissa edistetään sidosryhmäyhteistyötä sekä tavoitellaan Invest in -toiminnan kautta konkreettisten investointien toteutumista alueelle. Lisäksi hankkeessa tutkitaan vetytalouden tarpeet koulutuksen ja jatkuvan oppimisen näkökulmasta.

Oulun yliopistosta hanketta toteuttaa tuotantotalouden tutkimusyksikkö. Hanke toteutetaan ryhmähankkeena, johon kuuluu tämän päähankkeen lisäksi BusinessOulun ja OSAO:n osahankkeet.

Yhteyshenkilö:

Projektipäällikkö Janne Anttila

janne.anttila@oulu.fi