Painettavat teknologiat kiinteän elektrolyytin akkusovelluksissa

PASS

Painettavat teknologiat kiinteän elektrolyytin akkusovelluksissa (PASS) on tutkimusta edistävä kehittämis- ja promootiohanke, joka yhdistää Oulun seudun kansainvälisesti tunnetun painettavan teknologian ja älykkään elektroniikan huippuosaamisen osaksi kansallisia ja kansainvälisiä akkuarvoketjuja.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Rahoituksen määrä

811 268 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Projektin kuvaus

Hankkeen konkreettisena tavoitteena on kiinteän elektrolyytin akkukennoprototyypin valmistaminen painamalla hyödyntäen uudenlaista akunvalmistusteknologiaa. Uutta kiinteän elektrolyytin akkuratkaisua kehitetään kansainvälisille markkinoille määriteltyjen asiakastarpeiden pohjalta. Onnistuessaan ratkaisu mahdollistaisi käyttöturvallisempien ja ekologisempien litiumioniakkujen valmistuksen, minkä lisäksi painettavalla akunvalmisteknologialla uskotaan olevan valtava kaupallinen potentiaali. Teknologian kehitykseen liittyen hankkeessa benchmarkataan maailman parhaita akkuteknologian osaajia, selvitetään kiinteän elektrolyytin akkuteknologian kaupallista tilannetta, sovellutusmahdollisuuksia ja markkinapotentiaalia, haetaan kehitettäville ratkaisuille kansainvälisesti skaalautuvia liiketoimintamalleja sekä keinoja niiden nopealle tuotteistamiselle ja kaupallistamiselle. Tutkimustoiminnan lisäksi hankkeessa luodaan alueellista yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja julkisten toimijoiden muodostamaa kansainvälisestikin houkuttelevaa painettavan akkuteknologian innovaatioekosysteemiä, joka vahvistaa nykyistä elinkeinotoimintaa alueella, synnyttää uusia yrityksiä, työpaikkoja ja investointeja sekä lisää alueen vetovoimaisuutta ja tunnettavuutta akkuteknologian osaajana ja edelläkävijänä.

Projektin tulokset

Printed Solid-State Li-ion Batteries for the Future 21.4.2021 esitysmateriaali

PASS Results Seminar (hankkeen tuloswebinaari) 15.6.2022 esitysmateriaali

Pass raportit:

Arvoketjuskenaariot

Benchmarking