PEARL - Pain in Early Life

PEARL

PEARL (Pain in Early Life) on tutkimus- ja koulutusyhteistyöverkosto, joka perustettiin 2014 kokoamaan yhteen lasten kivunhoidon tutkijoita.

Projektin tiedot

Projektin koordinaattori

Other university or unit

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

PEARL (Pain in Early Life) on tutkimus- ja koulutusyhteistyöverkosto, joka perustettiin 2014 kokoamaan yhteen aluksi lasten kivunhoidon tutkijoita Pohjoismaissa. Sen jälkeen toiminta on kohdistunut myös muihin maihin. Verkoston tavoitteena on (1) tuottaa vanhemmille näyttöön perustuvaa tietoa lasten kivusta ja sen lievitysmenetelmistä, (2) tuottaa terveydenhuoltohenkilöstölle näyttöön perustuvia työkaluja kivunhoitoon ja (3) edistää tutkimusyhteistyötä.

Kyselytutkimus vanhempien roolista vastasyntyneiden kivunhoidossa (toukokuu – elokuu 2023)

Kysely jaetaan ammattilaisten ja verkostojen kautta maailmanlaajuisesti. Yhteistyötahoina ovat ESPR Neonatal Pain SIG (group within the Special Interest Group on Neonatal Pain within European Society of Pediatric Research) ja PEARL (Pain in Early Life (PEARL).

Tutkimus toteutetaan yksikkötasolla, ei yksilötasolla. Tavoitteena on, että jokaisesta neonataaliyksiköstä vastataan kyselyyn yhden kerran. Yksiköstä riippuen vastaaja voi olla neonatologi, sairaanhoitaja tai yksikön esihenkilö.

https://pearl.direct/news

Projektin tulokset

Toiminta PEARL:ssa hyödyttää sairaalahoidossa olevia lapsia ja heidän perheitään ja sen lisäksi edistää tieteellisen tutkimusta lasten kivusta etenkin Pohjoismaissa. Erityisenä mielenkiinnon kohteena ovat tehoidossa olevat vastasyntyneet.

Linkit

Yhteistyökumppanit

Projektin koordinaattori
University of Örebro, Ruotsi

Yhteistyökumppanit
Tutkijat Ruotsista, Suomesta, Norjasta, Tanskasta ja Islannista sekä muista maista (esim. USA, Kanada, Ghana). PEARL on myös EFCNI:n (European Foundation for the Care of Newborn Infants) yhteistyökumppani.