Peltomaan älykkään vesienhallinnan pilotit (PeltoSäätö)

PeltoSäätö

Hankkeessa pilotoidaan etähallittavia ja automatisoituja säätösalaojakaivoja tuotantoympäristössä. Tavoitteena on kerätä käyttäjien kokemuksia ja raportoida niitä muiden kehityshankkeiden käyttöön.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kotimainen

Projektin rahoittaja

Maa- ja metsätalousministeriö

Rahoituksen määrä

300 000 EUR

Projektin koordinaattori

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Hankkeessa laajennetaan muissa hankkeissa tehtävää vesienhallinta-automaation kehitystyötä pilotoimalla etähallittavia säätösalaojakaivoja todellisissa maataloustuotanto-olosuhteissa. Pilotointikohteisiin asennetaan säätökaivojen lisäksi maan kosteutta ja pohjaveden pinnankorkeutta mittaavat anturit sekä sääasemat, joilla saadaan tietoa mm. sadannasta. Pilotoinnit toteutetaan kesäkausien 2021–23 aikana ja automaatioastetta kasvatetaan askeleittain. Hankkeen tavoitteena on tukea vesienhallinnan automaation kehitystyötä keräämällä käyttäjäkokemuksia ja raportoimalla niitä muiden kehityshankkeiden käyttöön. Lisäksi hankkeessa jaetaan tietoa maanviljelijöiden ja muiden sidosryhmien käyttöön.