Pohjoismaisen vetyverkon materiaalit ja rakenteellinen eheys

MatHias

Turvallisen vetykuljetusinfrastruktuurin kehittäminen on Pohjoismaiden yhteinen etu. Putkilinjat ovat toteuttamiskelpoisin vaihtoehto laajamittaiselle paineistetun vetykaasun alueelliselle ja alueiden väliselle kuljetukselle ja varastoinnille.
Material and structural integnity assesment for safe Nordic hydrogen transportation infrastructure

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Business Finland

Projektin rahoittaja

Nordic Energy Research

Rahoituksen määrä

500 000 EUR

Projektin koordinaattori

SINTEF (NO)

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Ilmiö nimeltään vetyhauraus (HE) on kuitenkin keskeinen uhka putkilinjojen turvallisuudelle, koska vedyn väistämätön tunkeutuminen teräkseen tekee putkistosta alttiin haurasmurtumille. Alhaiset talvilämpötilat Pohjoismaissa lisäävät haurasmurtumataipumusta entisestään. Tieteellinen haaste on ymmärtää matalan lämpötilan ja vety-ympäristön yhteisvaikutukset putkiterästen mekaanisiin ominaisuuksiin ja murtumiskestävyyteen, ja tätä tietoa tarvitaan vetyinfrastruktuurin turvalliseen suunnitteluun Pohjoismaissa. MatHias-projekti vastaa näihin haasteisiin

Läheisessä yhteistyössä teollisten kumppaneiden SSAB (FI), Gasgrid Finland (FI), Aker Horizons Asset Development (NO) ja Nordion Energy (SE) kanssa, projekti:

  1. tunnistaa ja vertailee valittuja vintage- ja nykyaikaisia putkiteräksiä,
  2. karakterisoi teräkset hyödyntämällä huippuluokan tutkimusmenetelmiä asiaankuuluvissa ympäristöolosuhteissa
  3. rakentaa materiaalitietokannan putkiterästen mekaanisista ominaisuuksista ja mikrorakenteen piirteistä vedyn ja lämpötilan funktiona
  4. kehittää rakenteellisen eheyden arviointityökalun, joka ohjaa sopivien terästen valintaan, mahdollistaa Pohjoismaisten vetyputkien käyttöiän arviointia ja aikatauluttaa putkien huoltoa

Hanke raportoi teollisuuspartnereista koostuvalle ohjausryhmälle. Tutkimuksen etenemistä ja tuloksia seurataan läpi hankkeen. Hankkeen lopussa tulokset kerätään yhteen ja niiden perusteella laaditaan yhteiset pohjoismaiset testaus- ja mallinnuskäytänteet. Tämä toimii pohjana vetyputkilinjojen suunnittelu- ja kunnossapitostandardille ja vertailukohtana pohjoismaisten vetylaaksojen tutkimukseen perustuvalle päätöksenteolle.