PoKaOpe -Pohjois-Suomen ja Kainuun monimuotokoulutusta opettajille

PoKaOpe

Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan koordinoima OKM-hanke tukee jatkuvan oppimisen kehittämistä. Hankkeen tarkoituksena on vastata erityisesti Pohjois-Suomen ja Kainuun opettajapulaan sekä joustavoittaa maahanmuuttajien siirtymistä työelämään.

Rahoittajat

PokaOpeLogo_wide

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kotimainen

Projektin rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Rahoituksen määrä

378 000 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Projektin kuvaus

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Oulun yliopiston koordinoimalle hankkeelle tukea jatkuvan oppimisen kehittämiseen. Hankkeen tarkoituksena on vastata erityisesti Pohjois-Suomen ja Kainuun opettajapulaan sekä joustavoittaa maahanmuuttajien siirtymistä työelämään. Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan uudenlaista monimuotoista tapaa toteuttaa opintoja joustavasti tieto- ja viestintäteknologiaa ja etäopiskelua hyödyntäen. Opiskelijoiden kokonaismäärä on 50. Koulutukset kohdennetaan erityisesti opetushenkilöstölle Kainuussa ja Pohjois-Suomessa sekä ulkomailla opettajantutkinnon suorittaneille.

Hanke toteutti lukuvuonna 2021-2022 kelpoisuuden tuottavat erilliset luokanopettajan monialaiset opinnot (60op) ja erilliset erityisopettajaopinnot (60op). Haku koulutuksiin päättyi Opintopolussa 31.3.2021. Luokanopettajan monialaisiin opintoihin oli 199 hakijaa ja opinnot on suorittanut 22 opiskelijaa. Erityisopettajaopintoihin oli 207 hakijaa ja opinnot on suorittanut 24 opiskelijaa. Kumpaankin koulutukseen valittiin opiskelijoita saamen kielen taitoisten kiintiössä.

Hanke toteutti täydentävät opettajan pedagogiset opinnot ulkomailla opettajantutkinnon suorittaneille, joilla on Opetushallituksen päätös tutkinnon rinnastamisesta. Englanninkielisiin verkko-opintoihin oli neljä erillistä hakua ja opiskelijoita valittiin yhteensä 48.

Yhteyshenkilö(t)

Hankkeen johtaja Sari Harmoinen
050 5983175
sari.harmoinen​@​oulu.fi

Projektikoordinaattori Kirsi Mäntykivi
050 5014354
kirsi.mantykivi​@​oulu.fi