PoKaOpe -Pohjois-Suomen ja Kainuun monimuotokoulutusta opettajille

PoKaOpe

Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan koordinoima OKM-hanke tukee jatkuvan oppimisen kehittämistä. Hankkeen tarkoituksena on vastata erityisesti Pohjois-Suomen ja Kainuun opettajapulaan sekä joustavoittaa maahanmuuttajien siirtymistä työelämään.

Rahoittajat

PokaOpeLogo_wide

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kotimainen

Projektin rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Rahoituksen määrä

378 000 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Projektin kuvaus

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Oulun yliopiston koordinoimalle hankkeelle tukea jatkuvan oppimisen kehittämiseen. Hankkeen tarkoituksena on vastata erityisesti Pohjois-Suomen ja Kainuun opettajapulaan sekä joustavoittaa maahanmuuttajien siirtymistä työelämään. Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan uudenlaista monimuotoista tapaa toteuttaa opintoja joustavasti tieto- ja viestintäteknologiaa ja etäopiskelua hyödyntäen. Opiskelijoiden kokonaismäärä on 50. Koulutukset kohdennetaan erityisesti opetushenkilöstölle Kainuussa ja Pohjois-Suomessa sekä ulkomailla opettajantutkinnon suorittaneille.

Hanke toteuttaa syksystä 2021 alkaen kelpoisuuden tuottavat erilliset luokanopettajan monialaiset opinnot (60op) ja erilliset erityisopettajaopinnot (60op). Haku koulutuksiin päättyi Opintopolussa 31.3.2021. Luokanopettajan monialaisiin opintoihin oli 199 hakijaa ja opinnot on aloittanut 22 opiskelijaa. Erityisopettajaopintoihin oli 207 hakijaa ja opinnot on aloittanut 24 opiskelijaa. Kumpaankin koulutukseen valittiin opiskelijoita saamen kielen taitoisten kiintiössä. 

Hanke toteuttaa täydentävät opettajan pedagogiset verkko-opinnot ulkomailla opettajantutkinnon suorittaneille, joilla on Opetushallituksen päätös tutkinnon rinnastamisesta. Englanninkielisiin verkko-opintoihin on ollut haku Opintopolussa  syksyllä 2021 ja keväällä 2022.  Opiskelun on aloittanut yhteensä 25 opiskelijaa. Seuraava haku verkko-opintoihin on Opintopolussa 15.9-31.10.2022. Lisätietoja ja ohjeet opintoihin hakeutumisesta: https://studyinfo.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.79882638434

 

Yhteyshenkilö(t)

Hankkeen johtaja Sari Harmoinen
050 5983175
sari.harmoinen​@​oulu.fi

Projektikoordinaattori Kirsi Mäntykivi
050 5014354
kirsi.mantykivi​@​oulu.fi