Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt

Tutkimusyksikössä ”Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt” tavoitteena on opettajankoulutuksen ja kasvatusyhteisöjen ja -ympäristöjen ymmärtäminen ja tutkimusperustainen kehittäminen ennakoimaan muuttuvan maailman haasteita. Tutkimus kohdentuu opettajan identiteetin kehittymiseen, kasvuun erilaisissa lapsuuden ja nuoruuden ympäristöissä, suhteissa olemiseen sekä osallisuuden, tunteiden ja kokemusten rakentumiseen.
© Maija Lanas 2008