QualMent - Osaavia hoitotyön opiskelijoita laadukkaan opiskelijaohjauksen avulla

QualMent

Hankkeen tarkoituksena on kehittää opiskelijaohjaajien opiskelijaohjausosaamista luomalla malli osaamiselle ja sen mukaisesti kehittää ohjaajakoulutusta.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kansainvälinen

Projektin rahoittaja

Erasmus+ KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices

Rahoituksen määrä

248 808 EUR

Projektin koordinaattori

College of Nursing in Celje (Slovenia)

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Hankkeen tarkoituksena on kehittää opiskelijaohjaajien opiskelijaohjausosaamista luomalla malli osaamiselle ja sen mukaisesti kehittää ohjaajakoulutusta. Tässä hankkeessa tuotetaan opiskelijaohjaajakoulutus, joka toimii tukirakenteena käytännön hoitotyössä ja antaa tukea opiskelijaohjaajana toimiville sairaanhoitajille

Hankkeessa kehitettävän opiskelijaohjauksen mallin ja koulutuksen avulla kehitetään opiskelijaohjaajien osaamista, jotta tulevaisuuden sairaanhoitajilla on riittävä osaaminen valmistuessaan. Hankkeen aikana luodaan näyttöön perustuva opiskelijaohjauskoulutus kokonaisuus, jota voidaan hyödyntää kaikkialla Euroopan Unionissa. Ohjaajien opiskelijaohjausosaamisen kehittäminen on merkityksellistä, koska kaikki hoitoalan koulutusohjelmat määrittävä EU:n direktiivi (2005/36/ES ja 2013/55/EU) edellyttää, että puolet koulutusohjelmien opetuksesta toteutetaan kliinisissä oppimisympäristöissä. Lisäksi tässä hankkeessa laaditaan opiskelijaohjausta koskeva ohjeistus, joka tarjoaa selkeitä ja yksinkertaisia suosituksia, joita voidaan hyödyntää päivittäisessä opiskelijaohjaustyössä.

Projektin tulokset

Hankkeessa on kolme päätulosta:

  1. kehittää ja validoida näyttöön perustuva opiskelijaohjauksen malli Euroopassa
  2. kehittää, toteuttaa ja arvioida opiskelijaohjauksenkoulutuksen vaikutuksia opiskelijaohjausosaamiseen neljässä Euroopan Unionissa sijaitsevassa maassa (Suomi, Liettua, Slovenia, Espanja)
  3. laatia kansainvälinen sairaanhoitajaopiskelijoiden opiskelijaohjausta koskeva ohjeistus

Hankkeen tulokset käännetään kaikille EU:n virallisille kielille ja tulokset levitetään Euroopan tasolla.

Linkit

Yhteistyökumppanit

Oulun yliopistossa on laajaa kokemusta opiskelijaohjauksen kehittämisestä ja opiskelijaohjaajien ohjausosaamisen arvioinnista. Osaamisen arviointia varten on kehitetty mittari, joka on kansainvälisesti tunnustettu kultainen standardi opiskelijaohjaajien ohjausosaamisen arvioinnissa. Aiheesta on julkaistu useita tutkimusartikkeleita tieteellisissä julkaisuissa.

Lithuanian University of Health Sciences tekee aktiivista yhteistyötä kansainvälisesti erilaisten organisaatioiden kanssa, jotka kehittävät opiskelijaohjausta. Hoitotyön yksikkö on toiminut monien vuosien ajan aktiivisesti kliinisten oppimisympäristöjen kehittämisessä Euroopan tasolla.

University of Alicante tuo asiantuntemustaan opiskelijaohjauksen organisaatiorakenteista kliinisen hoitotyön ja hoitotyön opettajien välillä. Koulutusorganisaatiolla on aktiivinen opiskelijaohjaukseen liittyvä yhteistyöverkosto sekä laajaa kokemusta uuden tiedon tuottamisessa ja integroinnista.

Euroopan sairaanhoitajaliittojen järjestö (EFN) on sairaanhoitajien ja sairaanhoitajaliittojen keskuudessa tunnustettu olevan keskeisin hoitotieteen ja hoitotyön koulutuksen kehittäjä, joten järjestö on merkittävässä asemassa hankkeen tulosten levittämiseen liittyvissä toiminnoista. EFN on merkittävä toiminta EU:ssa ja heidän tukensa hankkeen aikana sekä sen tulosten levittämisessä ovat merkittävät Lisäksi EFN auttaa sujuvoittamaan kansallista akkreditointiprosesssia.