Veera Kaarlela

Tutkin terveysalan koulutusta ja terveysalan opettajien osaamista kliinisen hoitotyön toimintaympäristössä. Terveysalan opettajien osaaminen korostuu uusien sitoutuneiden ja alan osaamisvaatimukset täyttävien terveysalan ammattilaisten tarpeen kasvaessa mm. väestörakenteen ja hoitosuositusten muuttuessa. Olen tutkinut kliinisten hoitotyön opettajien osaamista suomalaisissa yliopistosairaaloissa, sillä heidän osaamistaan osana kansallista terveysalan koulutusta ei ole tutkittu. Kliinisten hoitotyön opettajien osaamista ja roolia tulisi selkiyttää ja vahvistaa osana kansallista terveysalan koulutuksen kokonaisuutta.

Tutkimusaiheet

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Veera.Kaarlela@oulu.fi

Puhelinnumero

+358504735847