Robottityökoneiden, -ajoneuvojen ja -droonien digitaaliset testiympäristöt

Networked Robotis Test Beds

Hankkeessa kehitellään ja varustellaan Ouluzone-, Linnanmaa Campus-, Oulun keskustan Pekurinkulma-kiinteistö- ja Pyhäjärvi Callio-infrastruktuureja ja näiden toimintaa uudelle kansainväliselle tasolle vähäpäästöisten liikkuvien työkoneiden, droonien ja robottien digitalisoiduksi, monitieteelliseksi ja yhteistoimintaan verkotetuksi testiympäristöiksi.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

  • Professor
    Rauno Heikkilä

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Robotiikan ja automaation käyttö yleisesti lisääntyy rakennus- ja kaivosteollisuudessa voimakkaasti. Liikkuvien työkoneiden automaattista ohjausta hyödynnetään ja samalla kehitetään sekä väylärakentamisessa että kaivostoiminnassa. Yhtenä tutkimus- ja tuotekehitysalueena on työkone- ja ajoneuvoryhmä ns. parviohjaus. Tämä mahdollistaa koko väylärakennustyömaan toimintaprosessin tehostamiseen. Hankkeessa Oulun yliopisto varustelee yhteistyössä muiden hankeosapuolten kanssa etä- ja parviohjausta varten testikeskuksia mm. Linnanmaan Campukselle ja Ouluzoneen.

Projektin toimenpiteet

Toimenpiteisiin sisältyy investointiosa ja toiminnan kehittämisosa.

Investointeja:

työkoneiden automaatiovarustelut, liikkuva etäohjauskeskus, etäohjausvaunu, reaaliaikaisia turvajärjestemiä työkoneille, koneautomaatioita mahdollistavia laserkeilaimia, etäohjaustuoleja ja niiden tärytysjärjestelmä, tietokoneita ja muita automaatiovarusteluun tarvittavia tarvikkeita.

Toimenpiteitä:

TP1: hankkeen koordinointi

TP 2: testikeskusten ja näiden yhteistyön organisointi huippututkimusympäristöiksi

TP3: testikeskusten varustelun ja toiminnallisuuden kehittäminen uudelle tasolle

TP4: testaustoiminnan ja työpajatoiminnan laajentaminen

TP5: Markkinointi ja raportointi

Projektin tulokset

Investoinnit varustelevat tutkimusinfrastruktuurit kokonaan uudelle tasolle, joka mahdollistaa uusia kotimaisia ja kansainvälisiä tutkimus-, kehitys- ja koulutushankkeita sekä luo samalla perustaa alueen elinkeinoelämän ja teollisuuden monipuolistamiseen. Hanke luo uusia mahdollisuuksia eriyisesti myös turvealan koneurakoitsijoille ja yrityksille. Hanke tehostaa vihreää siirtymää ja luo monipuolisia valmiuksia ja mahdollisuuksia päästöjen pienentämiseen.