Sivuvirroista peruskemikaaleiksi

Projektissa tutkitaan lignoselluloosapitoisten sivuvirtojen selluloosa-, hemiselluloosa- ja ligniinifraktioiden erottamista toisistaan ultraääni- ja mikroaaltoaktivoinnin avulla. Ligniinifraktioista valmistetaan kierrätettäviä katalyyttimateriaaleja, joita hyödynnetään selluloosa- ja hemiselluloosafraktioiden konversiossa peruskemikaaleiksi.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Projektin rahoittaja

Koneen Säätiö

Rahoituksen määrä

276 000 EUR

Projektin koordinaattori

Katja Lappalainen

Yksikkö ja tiedekunta

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Projektin kuvaus

Hankkeen tavoitteena on edistää eri teollisuuden aloilla syntyvien lignoselluloosapitoisten sivuvirtojen, kuten sahanpurun ja kuitulietteen hyödyntämistä käyttämällä niitä tärkeiden peruskemikaalien raaka-aineena.

Tutkimuksessa sahanpurun selluloosa-, hemiselluloosa- ja ligniinikomponentit erotetaan toisistaan hyödyntämällä perinteisistä menetelmistä poikkeavia, uudenlaisia ja tehokkaita biomassan esikäsittelymenetelmiä, kuten ultraääni- ja mikroaaltokäsittelyä. Komponenttien erottaminen on haastavaa, mutta se mahdollistaa sivuvirtojen kokonaisvaltaisen hyödyntämisen. Selluloosa- ja hemiselluloosakomponenteista valmistetaan arvokkaita peruskemikaaleja, 5-hydroksimetyylifurfuraalia (HMF) ja furfuraalia, mikroaaltoaktivoinnin ja uudenlaisten kierrätettävien katalyyttien avulla. Katalyytit valmistetaan sahanpurusta erotetusta ligniinikomponentista.

Tulokset

Artikkelit

Rusanen A., Lappalainen K., Kärkkäinen J., Lassi U (2021) Furfural and 5-Hydroxymethylfurfural Production from Sugar Mixture Using Deep Eutectic Solvent/MIBK System. ChemistryOpen, 10, 1004-1012.