Sivuvirroista peruskemikaaleiksi

Projektissa tutkitaan lignoselluloosapitoisten sivuvirtojen selluloosa-, hemiselluloosa- ja ligniinifraktioiden erottamista toisistaan ultraääni- ja mikroaaltoaktivoinnin avulla. Ligniinifraktioista valmistetaan kierrätettäviä katalyyttimateriaaleja, joita hyödynnetään selluloosa- ja hemiselluloosafraktioiden konversiossa peruskemikaaleiksi.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Projektin rahoittaja

Koneen Säätiö

Rahoituksen määrä

276 000 EUR

Projektin koordinaattori

Katja Lappalainen

Yksikkö ja tiedekunta

Kestävä kemia
Teknillinen tiedekunta

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

  • Dosentti, Yliopistonlehtori
    Katja Lappalainen

Projektin kuvaus

Hankkeen tavoitteena on edistää eri teollisuuden aloilla syntyvien lignoselluloosapitoisten sivuvirtojen, kuten sahanpurun ja kuitulietteen hyödyntämistä käyttämällä niitä tärkeiden peruskemikaalien raaka-aineena.

Tutkimuksessa sahanpurun selluloosa-, hemiselluloosa- ja ligniinikomponentit erotetaan toisistaan hyödyntämällä perinteisistä menetelmistä poikkeavia, uudenlaisia ja tehokkaita biomassan esikäsittelymenetelmiä, kuten ultraääni- ja mikroaaltokäsittelyä. Komponenttien erottaminen on haastavaa, mutta se mahdollistaa sivuvirtojen kokonaisvaltaisen hyödyntämisen. Selluloosa- ja hemiselluloosakomponenteista valmistetaan arvokkaita peruskemikaaleja, 5-hydroksimetyylifurfuraalia (HMF) ja furfuraalia, mikroaaltoaktivoinnin ja uudenlaisten kierrätettävien katalyyttien avulla. Katalyytit valmistetaan sahanpurusta erotetusta ligniinikomponentista. 

Tulokset

Artikkelit

Rusanen A., Lappalainen K., Kärkkäinen J., Lassi U (2021) Furfural and 5-Hydroxymethylfurfural Production from Sugar Mixture Using Deep Eutectic Solvent/MIBK System. ChemistryOpen, 10, 1004-1012.