Sote-alan osaava työvoima, muuttuvat osaamistarpeet

OSMU

Hankkeen tavoitteena on kehittää hoitoalojen vaativien ammattihenkilöiden, esimiesten ja opettajien osaamisen kehittämisen toimintamalli Pohjois-Pohjanmaan sote-tuotantoalueelle.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Rahoituksen määrä

497 379 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun ammattikorkeakoulu

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Hankkeen tavoitteena on kehittää hoitoalojen vaativien ammattihenkilöiden, esimiesten ja opettajien osaamisen kehittämisen toimintamalli Pohjois-Pohjanmaan sote-tuotantoalueelle. Malli perustuu osaamiskeskusten henkilöstön osaamisen, motivaation sekä innovaatio- ja uudistuskyvykkyyksien edistämiseen. Pilotointialustaksi on valittu erityisosaamista vaativa aivoverenkiertohäiriöpotilaan hoitopolku (ennaltaehkäisy, diagnosointi, hoito ja kuntoutus).

Hanke on valmisteltu ja toteutetaan kiinteässä verkostoyhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun yliopiston asiantuntijaryhmien kesken.

Projektin tulokset

Tavoitteena on juurruttaa ja levittää hankkeessa kehitettävää konkreettista osaamisen kehittämisen toimintamallia myös muihin osaamiskeskittymiin monipuolisia digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Osaamisen kehittämisen toimintamallin avulla varmistetaan osaava henkilökunta koko hoitoketjun osalta ja lisätään alan sekä alueen kilpailukykyä. Hanke lisää korkeakoulujen, oppilaitosten sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköiden tiedonvaihtoa.

Yhteistyökumppanit

Hanke toteutetaan yhteishankkeena Oulun ammattikorkeakoulun, Oulun yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Toiminnallisina kumppaneina toimivat Oulun kaupunki ja Oulunkaari.