STELLA - Synnyttäneen tukena elintapamuutokseen

STELLA-tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, voidaanko Oulun yliopistossa kehitettyä Onnikka-digisovellusta hyödyntää elintapamuutoksessa ja painonhallinnan tukena synnytyksen jälkeen sekä vähentää mahdollisiin myöhempiin raskauksiin liittyviä ongelmia tavanomaiseen hoitoon verrattuna.
Stella

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kotimainen

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

  • Marja Vääräsmäki

Yhteyshenkilö

Muut henkilöt

Projektin kuvaus

Miksi tutkitaan?

Raskaudenjälkeinen painonnousu on yleistä ja erityisesti liittyessään jo edeltävään lihavuuteen se lisää myöhempien raskauden ongelmia ja aiheuttaa naiselle pitkäaikaisia terveyshaittoja. Nykytilanteessa tarjolla olevat keinot raskaudenjälkeiseen painonhallintaan ovat hyvin vaatimattomat terveydenhuollon vähäisten resurssien vuoksi.

Lihavuuden Käypä hoito -suosituksessa esitetään digihoito yhtenä lihavuuden hoidon mahdollisuutena. Oulun yliopistossa kehitetyn Onnikka-elintapasovelluksesta on saatu lupaavia tuloksia pitkäaikaisessa painonhallinnassa ylipainoisilla ja lihavilla aikuisilla.

Mitä tutkimuksella pyritään selvittämään?

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, voidaanko Onnikka-mobiilisovellusta hyödyntämällä tukea elintapamuutokseen ja painonhallintaan synnytyksen jälkeen sekä vähentää mahdollisiin myöhempiin raskauksiin liittyviä ongelmia tavanomaiseen hoitoon verrattuna.

Ketä ja miten tutkitaan?

Kyseessä on satunnaistettu kontrolloitu elintapainterventiotutkimus. Tutkimukseen otetaan mukaan 200 Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS) synnyttänyttä vapaaehtoista Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelta (Pohde). Tutkimukseen voivat osallistua vähintään 18-vuotta täyttäneet vapaaehtoiset henkilöt, jotka ovat olleet ennen raskautta lihavia (BMI ≥ 30.0 kg/m^2) ja heillä on mahdollisuus käyttää suomenkielistä Onnikka-mobiilisovellusta omalla älypuhelimellaan. Tutkimukseen osallistuminen ei ole mahdollista, mikäli henkilö käyttää muuta painonhallintaohjelmaa tai painonhallintalääkitystä tutkimusaikana tai henkilöllä on vaikea psyykkinen sairaus, alkoholi-, lääke- tai huumeriippuvuus tai aiemmin todettu syömishäiriö.

Tutkittavat satunnaistetaan eli arvotaan synnytyksen jälkeen jompaan kumpaan kahdesta ryhmästä, joihin molempiin kuuluu 100 tutkittavaa. Varsinainen tutkimus alkaa synnytyksen jälkitarkastuksen yhteydessä (5-12 viikkoa synnytyksestä). Kaikki tutkittavat saavat tuolloin tavanomaisen elintapaohjauksen. Lisäksi toinen ryhmä eli 100 tutkittavaa saa käyttöönsä Onnikka-digisovelluksen 12 kuukauden ajaksi omaan puhelimeensa. Molempien ryhmien tutkittavien terveydentilaa seurataan sähköisin kyselyin kahden vuoden ajan. Tutkimuksessa tarkastellaan, eroaako painonmuutos ryhmien välillä 12 kuukauden ja 24 kuukauden kohdalla tutkimuksen aloittamisesta. Mahdollisten myöhempien raskauksien sujumista seurataan sairauskertomustietojen ja kansallisten rekisterien avulla.

Miten tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää?

Tutkimusnäyttöön perustuvan, tehokkaan ja turvallisen Onnikka-sovelluksen tarjoama tuki voi tarjota merkittävän keinon painonhallinnan tueksi raskauden jälkeen. Kannustavalla ja matalan kynnyksen painonhallinnan tuella otollisessa vaiheessa raskauden jälkeen voi olla pitkäaikaisia positiivisia vaikutuksia naisen ja koko perheen elämään. Tutkimuksesta saatavien tulosten ja kokemuksen perusteella Onnikka-sovelluksen käyttöä on mahdollista myöhemmin laajentaa.

Lisätietoja tutkimuksesta kiinnostuneille