Kliinisen lääketieteen tutkimusyksikkö

Kliinisen lääketieteen tutkimusyksikkö tekee monipuolista perustutkimusta ja kliinistä tutkimusta erikoisaloillaan, jotka ovat:

* iho- ja sukupuolitaudit
* korva-, nenä- ja kurkkutaudit
* lastenkirurgia
* lastenneurologia
* lastenpsykiatria
* lastentaudit
* neurologia
* neurokirurgia
* perinnöllisyyslääketiede
* psykiatria
* silmätaudit
* synnytys- ja naistentautioppi

Tutkimuksen korkea taso näkyy esimerkiksi huomattavana ulkopuolisen rahoituksen määränä erityisesti diabeteksen, ennenaikaisuuden, infektiotautien, lastenneurologisten sairauksien, ihosairauksien ja psykiatrian tutkimuksessa. Tutkimuksen tavoitteena on edistää elinikäistä terveyttä. Yksikön tutkimus kohdistuu tautien mekanismeihin sekä esiintyvyyteen, diagnostiikkaan ja hoitoon. Yksikön tutkijat käyttävät muun muassa epidemiologian, genetiikan, biolääketieteen ja interventiotutkimuksen tutkimusmenetelmiä.

Tutkimuksen lisäksi Kliinisen lääketieteen tutkimusyksikkö vastaa erikoisalojensa peruskoulutuksesta lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelmassa sekä ammatillisesta ja tieteellisestä jatkokoulutuksesta.

Johtaja: Professori Kaisa Tasanen-Määttä
Varajohtajat: Professori Mikael von und zu Fraunberg ja Professori Terhi Tapiainen

Tutkimusryhmät

Tutkimusryhmien kuvaukset löytyvät tutkimusyksikön englanninkielisiltä sivuilta.

Hankkeet