STEM Continuous Professional Development at European Universities

STEM-CPD@EUni

Tieteen ja teknologian nopea kehittyminen haastaa opettajat jatkuvaan ammatilliseen kasvuun. Kestävän kemian tutkimusyksikössä työskentelevät kemian tutkinto-ohjelman opettajat ovat mukana lähes puolen miljoonan euron Erasmus+ hankkeessa, jossa integroidaan teknologinen, pedagoginen ja sisältötieto (TPACK) opetukseen parantaen samalla opiskelijoiden oppimiskokemuksia.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Projektin rahoittaja

Erasmus + Strategic Partnership

Rahoituksen määrä

434 356 EUR

Projektin koordinaattori

Muu yliopisto tai yksikkö

Yksikkö ja tiedekunta

Kestävä kemia
Teknillinen tiedekunta

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja jakaa innovatiivisia käytänteitä sekä edistää yhteistyötä, vertaisoppimista ja kokemusten vaihtoa eurooppalaisten yliopistojen välillä. Kolmivuotisen hankkeen aikana järjestetään mm. kaksi kesäkoulua kemian opettajille. Kesäkouluihin osallistuneet opettajat jakavat oppimansa uudet käytänteet edelleen omissa korkeakouluissaan. Näin kesäkoulujen lähettiläät osallistuvat oman korkeakoulunsa jatkuvan ammatillisen kasvun ylläpitoon ja kehittämiseen.

Yhteisyökumppanit
Lisätietoja

STEM-CPD@EUni projektin verkkosivu