Taitoa ja tukea vaikuttavaan etäohjaukseen ja -terapiaan

Hankkeen tavoitteena on järjestää vaikuttavaan etäohjaukseen, -terapiaan ja -konsultointiin 2 koulutusta (20 osallistujaa/ryhmä).

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Rahoituksen määrä

86 952 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Hankkeen tavoitteena on järjestää vaikuttavaan etäohjaukseen, -terapiaan ja -konsultointiin 2 koulutusta (20 osallistujaa/ryhmä). Osallistuvat pystyvät koulutuksen jälkeen tarjoamaan ja toteuttamaan palvelujaan etäyhteyksien avulla. Koulutuksen kohderyhmänä ovat mielenterveys- päihde ja kriisityötä tekevät mikro- ja pk -yrittäjät Pohjois-Suomen alueella. Koulutukset toteutetaan kokonaan ohjattuina verkko-opintoina erilaisia etäjärjestelmiä hyödyntäen.

Koulutuksessa on mm. ohjattuja livewebinaareja, verkkovideopuheenvuoroja, etäohjausharjoittelua ja - pienryhmäkokoontumisia. Koulutukseen osallistujat koulutetaan hyödyntämään etäohjauksissa, -terapiassa ja -konsultoinnissa sähköisiä järjestelmiä. Koulutuksen sisällöissä keskitytään teknisten ja tiedollisten valmiuksien ohella etäohjauksen pedagogiikkaan ja malleihin. Samalla heidät perehdytetään potilasturvallisuuden kannalta parhaiten etäterapia- ja
työnohjauskäyttöön soveltuviin ohjelmiin ja järjestelmiin.

Projektin tulokset

Hankkeen tuloksena osallistujat saavat valmiudet toteuttaa toimintaansa myös etänä erityisesti poikkeustilanteessa ja sen jälkeen osana palvelujen tarjontaansa. Samalla turvataan palvelujen saanti jatkossa myös haja-asutusalueille digitaalisia ohjauspalveluita hyödyntäen.

Linkit

Yhteistyökumppanit

Hanke toteutetaan yhteistyössä yhteistyössä Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön kanssa. Lisäksi koulutuspalveluja ostetaan alan yrittäjiltä.