Tehdään Muutos

Hanke tähtää työttömien, nuorten ja maahanmuuttajien opiskelu- ja työelämävalmiuksien vahvistamiseen digitaalisen pienvalmistuksen sekä ns. Making-ajattelun avulla.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Rahoituksen määrä

404 680 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Muut henkilöt

  • Leena Ventä-Olkkonen

Projektin kuvaus

Oulun alue on houkutteleva kasvukeskus, johon saapuu paljon opiskelijoita, työttömiä ja muita työvoiman ulkopuolella olevia laajalta alueelta. Vaikka työttömyys alueella on viime vuosina ollut laskussa, korkea nuorisotyöttömyysaste on puhuttanut jo pitkään. Myös työelämän ulkopuolella olevien maahanmuuttajien määrä on kasvussa. TehdäänMuutos-hanke tähtää työttömien, nuorten ja maahanmuuttajien opiskelu- ja työelämävalmiuksien vahvistamiseen digitaalisen pienvalmistuksen sekä ns. Making-ajattelun avulla. Digitaalinen pienvalmistus ja Making, eli ajattelu, että kuka tahansa voi suunnitella ja valmistaa mitä tahansa, on uusi tärkeä opetukseen liittyvä trendi maailmalla. Making, vapaasti suomennettuna teknologiavärkkäys, nähdään hyödyllisenä ajattelu- ja suunnittelutaitojen kehittymisen kannalta. Teknologiavärkkäys tukee myös teknologioiden haltuunottoa, estää siten digitaalista kahtiajakoa ja edesauttaa yksilöiden pärjäämistä digitalisoituvassa opiskelu- ja työmaailmassa.Hanke on jaettu kolmeen vuoden mittaiseen jaksoon. Jokaisessa jaksossa järjestetään 6 - 8 työpajaa, joita hankkeessa tarjotaan työttömille, nuorille ja maahanmuuttajille. Digitaitojen oppimisen lisäksi työpajoissa osallistutaan yhteiskunnalliseen keskusteluun erilaisten alueellisia hyväntekeväisyysjärjestöjä tukevien teknologiavärkkäysprojektien kautta. Näiden yhteistyössä toteutettavien projektien aikana opitaan esimerkiksi käyttäjien tarpeista lähtevää suunnittelua, digitaalista kaksi- ja kolmiulotteista mallinnusta ja laserleikkausta, ohjelmointia tai elektroniikkaa, liiketoimintanäkökulmaa, sekä työelämän kulttuuri- ja pelisääntöjä, ja vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Yhden työpajan kesto on noin 14 tuntia ja se voidaan jakaa useammaksi puolen päivän sessioksi. Tarjoamme osallistujille mahdollisuutta osallistua kaikkiin jakson aikana tarjottuihin työpajoihin, mutta osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Koko työpajasarjaan ei siis tarvitse sitoutua vaan halutessaan voi tulla kokeilemaan esimerkiksi vain kolmiulotteista suunnittelua.Hankkeen tavoitteena on valmistella osallistujia toimimaan tulevaisuudessa osaavana ja innovatiivisena työvoimana, sekä varmistaa, että osallistujat saavat yhtäläiset mahdollisuudet välttää epätasa-arvoa ja syrjäytymistä tulevassa elämässään. Työmme auttaa ehkäisemään digitaalisen kuilun muodostumista eri väestöryhmien välille, mikä on merkityksellinen ja ajankohtainen haaste nyky-yhteiskunnassa. Hanke keskittyy sellaisten taitojen ja pätevyyksien kehittämiseen, jotka auttavat syrjäytymisriskissä olevia väestöryhmiä selviämään ja hallitsemaan tulevaisuuden yhä digitalisoituneempaa maailmaa. Hanke vahvistaa näiden väestöryhmien osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa, tukee heidän työllistymistään ja auttaa ennalta ehkäisemään työttömyyden kulttuurin muodostumista.Hankkeen projektikoordinaattorina toimii Oulun yliopisto. Vastuullisia yksiköitä ovat Jokapaikan tietotekniikka (UBICOMP), Käyttöliittymät ja ihmiskeskeinen digitalisaatio (INTERACT), ja FabLab Oulu. Oulun yliopistossa toimiva digitaalisen pienvalmistuksen tila FabLab Oulu fasilitoi toimitilojensa käytön sekä opastuksen tarvittaessa myös mobiilin fablabin avulla. UbiComp ja INTERACT suunnittelevat ja koordinoivat hankkeessa toteutettavat työpajat ja aktiviteetit yhteistyössä työttömille, nuorille ja maahanmuuttajille toimintaa tarjoavien organisaatioiden edustajien kanssa. Tällaisista toimijoista mukaan on hakemushetkellä lupautunut Business Oulu, Oulun kaupungin nuorisotyöpaja, sekä Auta Lasta Ry, mutta hankkeeseen haetaan sen toteutusaikana aktiivisesti myös lisää osallistujia.