Terveystieteiden opiskelijoiden ja opettajien digitaalisen ja yhteisöllisen oppimisen osaaminen

DigiCollaborativeLearning

Projektin yleisenä tavoitteena on vahvistaa terveystieteiden kandidaattiopiskelijoiden ja opettajien digitaalisen yhteisöllisen oppimisen osaamista kehittämällä hybridimalli, jonka avulla voidaan luoda opiskelijoille ja opettajille paremmat edellytykset henkilökohtaiseen ammatilliseen kehittymiseen COVID-pandemian aikana ja sen jälkeen.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Suomen Akatemia - Akatemiaprofessori

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Projektin yleisenä tavoitteena on vahvistaa terveystieteiden kandidaattiopiskelijoiden ja opettajien digitaalisen yhteisöllisen oppimisen osaamista kehittämällä hybridimalli, jonka avulla voidaan luoda opiskelijoille ja opettajille paremmat edellytykset henkilökohtaiseen ammatilliseen kehittymiseen COVID-pandemian aikana ja sen jälkeen.

GenZ-pilottitutkimuksen tarkoituksena on haastatella terveystieteiden kandidaattiopiskelijoita heidän opintojensa aikaisista kokemuksista liittyen digitaaliseen oppimiseen, osaamiseen ja hyvinvointiin. Lisäksi opiskelijoiden digitaalista yhteisöllistä työskentelyä havainnoidaan. Tavoitteena on saavuttaa parempia oppimistuloksia, ammatillista osaamista sekä elämänlaatua henkilökohtaisesti ja käytännössä. Projektissa suoritetaan kokeellinen tutkimus LeaF-infrastruktuurissa ja virtuaalisessa oppimisympäristössä.

Projektin tulokset

Projekti tuottaa alustavaa uutta tietoa:

  • hybridioppimisen pedagogisista haasteista ja kehitysideoista
  • opiskelijoiden osaamisen kehittymisestä näissä ympäristöissä
  • opiskelijoiden digitaalisista yhteisöllisistä taidoista
  • opiskelijoiden pandemian aikaisesta hyvinvoinnista ja resilienssistä

Yhteistyökumppanit

Rahoittaja: Generation Z and beyond: Co-evolution of human capabilities and intelligent technologies in the 21st century (GenZ)