Tiimihenkeä ja työhyvinvointia luontoympäristössä

Viherympäristöjen monipuolinen hyödyntäminen kestävän kehityksen näkökulmasta on tällä hetkellä useiden kaupunkien ja koulutusorganisaatioiden tärkeä tavoite. Tiimihenkeä ja työhyvinvointia luontoympäristössä -hankkeessa toteutetaan viherympäristöön sijoittuva tiimivalmennus, jonka tavoitteena on parantaa valmennettavien työntekijätiimien toimintaedellytyksiä ja työhyvinvointia.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kotimainen

Projektin rahoittaja

Ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelma

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Hankkeessa kehitetään tiimivalmennuksen malli, jossa hyödynnetään luontoavusteisuutta, tutkittua tietoa luonnon ja viheralueiden hyvinvointivaikutuksista, yhteisöllistä oppimista, ratkaisukeskeisyyttä sekä pelioppimista ja seikkailukasvatusta. Valmennettavat tiimit ovat Oulun yliopiston palveluyksiköiden työntekijöitä sekä Oulun kaupungin opettajia ja varhaiskasvattajia.

Tiimivalmennuksen tapaamiset ovat Oulun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan ja Tiedepuutarhan tiloissa. Valmennuksessa hyödynnetään monipuolisesti kokoelmakasvihuoneita ja ulkopuutarhaa. Hankkeessa saadaan lisätietoa siitä, miten viherympäristöjä voidaan soveltaa erilaisten tiimien valmennuksessa ja hyvinvoinnin parantamisessa ja näin ollen edistää kaupunki- ja koulutusympäristöjen terveellisyysvaikutuksia. Kokeilun tuloksia voidaan käyttää hyödyksi myös kehitettäessä opettaja- ja työnohjaajakoulutusten ja kestävyyskasvatuksen sisältöjä.

Hanke on Ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelman rahoittama.

Hankkeen aikana valmennettavat tiimit on jo valittu eikä uusia tiimejä voida tällä hetkellä ottaa lisää. Toivomme kuitenkin pystyvämme jatkamaan valmennuksia vielä hankkeen jälkeen, joten ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut valmennuksesta!

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Projektin yhteistyökumppanit

Täydentävien opintojen keskus, Oulun yliopisto

Tellus, Oulun yliopisto

Biodiversiteettiyksikkö, Oulun yliopisto

Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Oulun kaupunki