Turvepeltojen hiilipäästöt kuriin innovatiivisella vesienhallinnalla (VESIHIISI)

VESIHIISI

VESIHIISI-hanke tähtää hiilipäästöjen vähentämiseen turvepelloilta edistämällä vesienhallintajärjestelmien, kuten säätösalaojituksen ja salaojakastelun, käyttöä päästövähennyskeinoina.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Useita rahoittajia

Projektin rahoittaja

Maa- ja metsätalousministeriö
Suoviljelysyhdistys-Mosskulturföreningen ry
Salaojituksen tukisäätiö

Rahoituksen määrä

1 270 000 EUR

Projektin koordinaattori

Luonnonvarakeskus (LUKE)

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Turvepeltojen kasvihuonekaasupäästöt ovat yli puolet maatalouden kokonaiskasvihuonekaasupäästöistä, vaikka niiden pinta-ala on noin 10 % viljellystä alasta. Korkean vedenpinnan on todettu olevan tehokkain keino hidastaa turpeen hajoamista ja siitä johtuvia hiilipäästöjä ilmakehään ja vesistöihin. VESIHIISI-hanke tähtää hiilipäästöjen vähentämiseen turvepelloilta edistämällä vesienhallintajärjestelmien, kuten säätösalaojituksen ja salaojakastelun, käyttöä päästövähennyskeinoina.

Hankkeen työpakettien tavoitteena on 1) tuottaa tarkennettu arvio vesienhallinnan mahdollisuuksista vähentää hiilen häviämistä turpeesta ilmakehään ja vesistöihin, 2) tuottaa hydrologisilla simulaatioilla tieto vedenpinnan säätelymenetelmien soveltuvuudesta eri olosuhteisiin, 3) kehittää maankosteuden mittaamiseen perustuvia kaukokartoitusmenetelmiä, joita voidaan käyttää pohjaveden nostoon soveltuvien turvepeltojen tunnistamisessa ja vesienhallinta-automaation toteuttamisesssa, 4) arvioida vesienhallinnan maatilatason taloudellisia edellytyksiä ja vaikutuksia sekä tunnistaa kannustimia vedenpinnan säädön käyttöönottoon ja 5) kehittää turvepeltojen vesienhallintaan soveltuva automatisoitu, verkottunut ja etähallittava säätökaivojärjestelmän prototyyppi, joka tarjoaa myös mahdollisuuden salaojakasteluun.

Projektin tulokset

Hanke kehittää vesienhallinnan avulla saavutettavien päästövähennysten teknologisia edellytyksiä, vesienhallinnan vaikutusten arviointia sekä ohjauskeinoja, jotka edistävät vesienhallintamenetelmien käytäntöön vientiä, päästövähennyskeinojen aiempaa tehokkaampaa kohdentamista ja Suomen hiilineutraalisuuskehitystä. Samalla edistetään vesistökuormituksen vähentämistavoitetta ja kuivuuden torjuntakeinoja.

Luonnonvarakeskus

Ulkoinen linkki
Hankkeen päätoteuttaja

Maanmittauslaitos

Ulkoinen linkki
Hankkeen osatoteuttaja

Salaojayhdistys

Ulkoinen linkki
Hankkeen osatoteuttaja

Oulun yliopisto

Ulkoinen linkki
Hankkeen osatoteuttaja