Työelämälähtöinen automaatiotekniikan koulutusmalli (EduAuto)

EduAuto

Hankkeessa muutetaan koulutuksen toimintamallia paremmin työelämän käytänteitä vastaavaksi (projektimainen työskentely, erilaisia työtehtäviä ja rooleja) sekä edistetään työelämään siirtymistä ja/tai koulutuksesta koulutukseen siirtymistä. Samalla hankkeessa tuotetaan lisäarvoa uusille EAKR-rahoitteisille infrastruktuuri-investoinneille.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

  • Lehtori
    Jukka Hiltunen

Projektin kuvaus

Hankkeessa muutetaan koulutuksen toimintamallia paremmin työelämän käytänteitä vastaavaksi (projektimainen työskentely, erilaisia työtehtäviä ja rooleja) sekä edistetään työelämään siirtymistä ja/tai koulutuksesta koulutukseen siirtymistä. Samalla hankkeessa tuotetaan lisäarvoa uusille EAKR-rahoitteisille infrastruktuuri-investoinneille.

Hankkeen pedagogisena perustana ovat:

  • ongelmakeskeinen oppiminen,
  • oppijakeskeinen toiminta,
  • projektimainen toimintamalli,
  • yhteisöllinen oppiminen ja
  • etätyöskentely.

Projektin toimenpiteet

Hankkeessa pilotoidaan uudenlaista opetusta ja analysoidaan satua palautetta, täydennyskoulutetaan opettajia sekä esitellään projektin toimintamallia ja tuloksia myös muiden oppilaitosten opettajille sekä yrityksille ja muille sidosryhmille.

Projektin tulokset

Hankkeen keskeisin tulos on toimintakulttuurin muutos, jossa lisätään eri oppilaitosten opettajien keskinäistä yhteistyötä ja ohjataan useamman oppilaitoksen oppilaista koostuvia projektityöryhmiä. Hankkeessa on tuotettu mm. yhteisiä oppimismoduuleita kiinteistöautomaatioon, prosessiautomaatioon, säätöteoriaan sekä tuotantoautomaatioon ja robotiikkaan.

Tutkimusryhmät