Työhön kytkeytyvä kuntoutus työurien pidentäjänä

KUURA

KUURA-hankkeessa tuetaan työkykyä ja pidempiä työuria kehittämällä  työhön kytkeytyvän kuntoutuksen osaamista yhdessä  työpaikkojen ja työterveyshuoltojen kanssa. Toteuttajina ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Työterveyslaitos, Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto. Lisäksi hankkeen toteutukseen osallistuvat työeläkelaitokset Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Keva.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Projektin rahoittaja

Hankkeen päärahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Projektin koordinaattori

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa työhön kytkeytyvän kuntoutuksen osaamista. Hankkeessa tuotetaan työhön kytkeytyvän kuntoutuksen tietopaketti ja työn muokkauksen toimintamalli.

Hankkeessa kehitetään työpaikan toimijoiden, työterveyshuollon, kuntoutuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten osaamista ja monialaista yhteistyötä.

Kohderyhmiä ovat työpaikkojen edustajat: johto, esihenkilöt, henkilöstöhallinto ja työsuojeluhenkilöstö. Kohderyhmiin kuuluvat myös työterveyshuolto, kuntoutuksen ammattilaiset sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat.

Projektin toimenpiteet

Työhön kytkeytyvän kuntoutuksen tavoitteena on edistää työntekijän työkykyä ja työssä jatkamista sekä tukea työelämässä pysymistä työuran eri vaiheissa. Lähtökohtana on yhteistyö työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon edustajien kanssa.

Projektin tulokset

Yhteistoiminnallinen kehittämistyö yhdistää toimijat ja rakentaa yhteistä ymmärrystä, vahvistaa osaamista ja tukee hyvien käytäntöjen leviämistä.

Hankkeessa tuotettava tietopaketti ja työn muokkauksen toimintamalli levitetään työpaikkojen, työterveyshuoltojen, kuntoutuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.

Lisätietoja

Anja Tanttu, projektipäällikkö, lehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, anja.tanttu@jamk.fi

Nina Nevala, johtava asiantuntija, Työterveyslaitos, nina.nevala@ttl.fi

Heidi Ruotsalainen, yliopettaja, Oulun ammattikorkeakoulu, heidi.ruotsalainen@oamk.fi