Uula - uutta osaamista vihreän siirtymän aloille

Uula - uutta osaamista vihreän siirtymän aloille -hankkeella tuodaan uusia työvälineitä ja palveluita työllisyyden kasvuun ja kohderyhmän työllistyvyyden parantamiseen Pohjois-Pohjanmaalla.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakennerahastot - Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)

Projektin koordinaattori

Koulutuskuntayhtymä OSAO

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Uula - uutta osaamista vihreän siirtymän aloille -hankkeella tuodaan uusia työvälineitä ja palveluita työllisyyden kasvuun ja kohderyhmän työllistyvyyden parantamiseen Pohjois-Pohjanmaalla. Hankkeen ensisijainen kohderyhmä ovat turvesektorin toimijat. Kohderyhmään kuuluvat lisäksi työelämässä olevat urakoitsijat ja yrittäjät, jotka tarvitsevat uusia liiketoimintamahdollisuuksia turvatakseen työllisyytensä. Muita kohderyhmiä ovat työttömät työnhakijat, alan vaihtoa harkitsevat, opetushenkilöstö, työssä olevat henkilöt, jotka haluavat kehittää osaamistaan sekä nuoret ja opiskelijat.


Kokonaisvaltaisella asiakkaan kohtaamisella ja tarpeiden mukaisella palvelu- ja koulutustarjonnalla vastataan kohderyhmän osaamiskapeikkoihin, sosioekonomisiin haasteisiin ja sosiaaliseen osallisuuteen. Hankkeessa räätälöidään yksilölliset koulutus- ja työllisyyspolut heterogeeniselle kohderyhmälle. Uula toteutetaan hankeparina VISIOP-hankkeen kanssa. Hankekokonaisuudessa kehitetään uuden osaamisen hankkimismahdollisuuksia vihreän siirtymän aloilla ja erityisesti turvesektorin lähialueilla. Lisäksi hankkeessa keskitytään logistiikkaan sekä hyötyajoneuvojen kunnossapitoon liittyvään kehittämiseen sekä metsäalalla raaka-aineen riittävyyteen ja ympäristön huomioimiseen.

Uula-hankkeen ja Uula-VISIOP -hankeparin tuloksena alueen oppilaitokset pystyvät vastaamaan vihreän siirtymän muutostarpeisiin ja alueen elinkeinoelämä hyötyy uudesta tiedosta. Uulan toimenpiteillä monipuolistetaan kohderyhmän työllistymis- ja elinkeinomahdollisuuksia, mikä auttaa torjumaan turvetoimialan haittoja.

Hanketta koordinoi Koulutuskuntayhtymä OSAO ja osatoteuttajina toimivat Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu Oy, ja Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy.

Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan unionin Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) sekä Oulun kaupunki.

Hankkeen pääsivut löytyvät Koulutuskuntayhtymä OSAOn sivuilta.