AMET-hankkeen loppuwebinaari

AMET-hankkeen loppuwebinaari pidetään 27.9.2021 klo. 9:00-10:30. Webinaarissa esitellään terästeollisuuden PK-yritysten tutkimuksia ja tuloksia hankkeen aikana.

Tapahtuman tiedot

Aika

-

Lisää tapahtuma kalenteriin

AMET on yhdentoista teollisuus- ja kahden tutkimuspartnerin muodostama yhteishanke, jossa rakennetaan tekoälyyn (AI) ja alustatalouteen pohjautuvia ratkaisuja metallurgiseen teollisuuteen ja metallien jatkojalostukseen. Älykkäät, yhdistetyt tuotteet (smart, connected products) on määritetty digitaalisuuden seuraavaksi oleelliseksi muutosvoimaksi, ja tällöin juuri alustatalous on kaiken toiminnan keskiössä yhdistettävyydessä ja älykkyyden kehittämisessä. Tavoitteena on luoda ekosysteemi, joka kattaa koko arvoketjun soveltavasta tutkimuksesta aina tuotekehitykseen ja teolliseen tuotantoon asti. Projektin sovelluskohteita ovat valitut terästuotteiden valmistusprosessit, mutta kehitetyt järjestelmät ovat sovellettavissa myös muihin metallurgisiin prosesseihin sekä muilla teollisuuden aloilla. Teolliset partnerit määrittelevät hankkeessa kehitettävät avainkomponentit ja osajärjestelmät, joita kehitetään ja tutkitaan yhteistyössä hankkeen teollisten ja tutkimuspartnerien kanssa. Hankkeen tavoitteena on kehittää teollisen mittakaavan prosessimonitorointi- ja asiantuntijajärjestelmiä valituille prosesseille, kuten valokaariuunille, jatkuvavalulle, valssaukselle, putkenvalmistukselle ja erilaisten metallituotteiden valmistukseen. Kehitetyt menetelmät ja tekniset ratkaisut pilotoidaan tapauskohtaisilla tutkimuksilla, jotka määritellään yhdessä teollisten partnerien kanssa. Projekti mahdollistaa metallinjalostuksen strategisen uudistamisen alustatalouden avulla, parantaa pk-yritysten kilpailukykyä sekä edistää alustataloutta liiketoimintamallinaan hyödyntävien pk-yritysten vientiliiketoiminnan laajentumista.

Ilmoittaudu mukaan: https://link.webropolsurveys.com/EP/E9A6C3DFDC1EB098

Viimeksi päivitetty: 16.9.2021