InnoVisitor: Mitä ovat sosiaaliset innovaatiot?

InnoVisitor on verkostoitumistapahtuma tutkijoille. Tarjolla on mielenkiintoisia vieraita, uutta tietoa ja verkostoitumista ”tutkimuksesta innovaatioksi”-teeman tiimoilta.

Tule paikan päälle Innovaatiokeskuksen olohuoneeseen (tarjolla pientä purtavaa!) tai osallistu etänä. Ei ennakkoilmoittautumista.

Tapahtuman tiedot

Aika

-

Paikka

Innovaatiokeskus, Linnanmaan kampus (1. kerros, R-ovelta oikealle) / Teams

Sijainti

Linnanmaa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Vuoden ensimmäisessä InnoVisitor-tapahtumassa vieraana on Niina Karvinen (Asiantuntija (TKI), yhteiskunnalliset yritykset, Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)).

Samaan aikaan, kun sosiaalisten innovaatioiden kentällä vallitsee yksimielisyys siitä, että sosiaalisten innovaatioiden (SI) käsite on vielä vakiintumaton niin toimijoiden, poliittisten päättäjien kuin tutkimusyhteisön keskuudessa, ollaan alalla myös yhä enemmän yksimielisiä siitä, että esimerkiksi teknologiset innovaatiot eivät yksin pysty ratkaisemaan sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia, joita nyky-yhteiskunnat kohtaavat. Jotkut tutkimukset jopa väittävät, että viime vuosikymmenet ovat osoittaneet yritysten innovaatiovetoisen kasvun epäonnistuneen sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävän tulevaisuuden luomisessa, minkä seurauksena mm. väestön liikkuminen (muuttoliike), sosiaalinen eriarvoisuus ja ympäristön rapautuminen ovat kasvaneet.

Euroopan Komissio suositteli kesäkuussa (2023) konkreettisia toimenpiteitä osuus- ja yhteisötalouden tukemiseksi, jolloin ihmiset sekä sosiaali- ja ympäristöasiat asetetaan etusijalle, voiton edelle. Tavoitteena on luoda suotuisat edellytykset osuus- ja yhteisötalouden organisaatioille menestyä ja kasvaa sekä samaan aikaan lisätä tietoisuutta niiden mahdollisuuksista, esimerkkinä erityisesti laadukkaiden työpaikkojen luominen ja innovaation ja sosiaalisen osallisuuden tukeminen.

Mutta mistä puhutaan, kun puhutaan sosiaalisista innovaatioista? Tule kuulemaan vuoden ensimmäiseen InnoVisitoriin!

Lisätietoja:
Innovaatioasiamies Maarit Jokela, maarit.jokela@oulu.fi
Teams-linkki etäosallistujia varten

Viimeksi päivitetty: 17.1.2024