MINEARC-webinaari

Vihreän siirtymän onnistuminen perustuu suurelta osin kriittisiin raaka-aineisiin (CRM) ja niiden saatavuuteen. MINEARC-webinaarin tavoitteena on tuoda yhteen kaivannaisalan ekosysteemin asiantuntijat ja edistää keskustelua mineraalivarantojen potentiaaleista, nykyisistä teknologisista- ja yhteiskunnallisista haasteista sekä mahdollisista ratkaisuista.

Tapahtuman tiedot

Aika

-

Paikka

Online

Sijainti

Muu

Vieraile tapahtumassa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Katso ohjelma (CET-aika) ja rekisteröidy tapahtumaan 8.4.2024 mennessä

Kestävän mineraaliekosysteemin luomiseksi tarvitaan yhteistyötä koko raaka-aineiden arvoketjun välillä, etsinnästä kaivostoimintaan sekä kierrätyksestä yhteiskunnallisiin ja ympäristöä huomioiviin näkökohtiin asti.

Online-tapahtuman pääpaino on mineraaliarvoketjun ensimmäisessä vaiheessa, malminetsinnässä.

Webinaarin teemat:

  • Mineraalijärjestelmien mallintaminen malminetsintää varten
  • Geofysikaaliset ja geokemialliset etsintätekniikat
  • Etsintäteollisuuden edistyminen
  • Afrikan mineraalivarat ja malminetsintä
  • Malminetsintää koskeva koulutus ja sosiaalinen tietoisuus

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä MINEARC-hanke (rahoittajana Yhdysvaltain energiavarojen toimisto), Horizon Europe -hankkeet: SEMACRET, EIS, AGEMERA sekä EIT Raw Materials -hanke MinExTarget.

Lisätietoa

Prof. Shenghong Yang
Oulu Mining School
shenghong.yang@oulu.fi

Prof. Nils Jansson
Luleå University of Technology
nils.jansson@ltu.se

Mr. Juha Kaija
Geological Survey of Finland
juha.kaija@gtk.fi

Viimeksi päivitetty: 5.4.2024