Kestävää kaivososaamista viedään Suomesta ja Ruotsista Yhdysvaltojen tuella – Minearc-projekti julkistettiin

Minearc (Mining Innovation Exchange through Arctic Regional Collaboration) -projektissa jaetaan kaivosalan parhaita käytäntöjä ja osaamista kriittisistä raaka-aineista sekä valmiuksia, jotka edistävät kestävää ja vastuullista kaivostoimintaa.
Two researchers in a discussion.
Tutkijat Antti Tanhua ja Adeyemi Aladejare Oulu Mining Schoolissa tutkimuslaitteen äärellä. Kuva Mikko Törmänen.

Kriittisten raaka-aineiden tarve kasvaa merkittävästi vihreän siirtymän vaatiman teknologian myötä esimerkiksi uusiutuvan energian tuotannossa, akkuteollisuudessa ja sähköautoissa.

Minearc-projekti on Yhdysvaltojen ulkoministeriön rahoittama hanke, jota toteuttavat Oulun yliopiston kaivannaisalan yksikkö Oulu Mining School koordinaattorina, Luulajan teknillinen yliopisto (LTU) sekä Mining Finland. Osapuolet julkistivat yhteistyösopimuksen 5.2.2024 Afrikan suurimmassa kaivosalan Mining Indaba -tapahtumassa Etelä-Afrikan Cape Townissa.

Ensimmäiset yhteistyöpajat käynnistyvät jo huhtikuussa 2024 ja vierailut kesällä. Kolmivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1,23 miljoonaa dollaria (1,14M euroa).

Euroopan malmipotentiaalin keskittyminen pohjoiseen on jo kauan luonut Pohjoismaihin vahvaa ja vakaata kestävän kaivostoiminnan osaamista. Alkanut yhteistyö on uudenlainen avaus Suomelle ja Oulun yliopiston kaivannaisalan yksikölle ensimmäinen. ”Minearc-yhteistyö edistää kestävän kaivososaamisen vientiä. Jaamme tietotaitoa kriittisistä raaka-aineista sekä kokemuksia mahdollisuuksista ja haasteista, jotka vaikuttavat raaka-aineiden tuotantoon”, kuvaa Oulu Mining Schoolin johtaja, professori Saija Luukkanen.

Oulun yliopistossa toteutetaan ainoana Suomessa tutkimusta ja koulutusta, joka käsittelee koko kaivannaisalan arvoketjua malminetsinnästä jatkojalostukseen tiiviissä kansainvälisessä yhteistyössä. ”Kaivannaisalan kehittäminen kaikkialla suuntautuu voimakkaasti kohti vastuullisia ratkaisuja. Jokaiselta toimijalta ja uusilta osaajilta vaaditaan laajaa ymmärrystä alan merkityksestä globaalien haasteiden ratkaisemisessa ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia sivuuttamatta”, Luukkanen kertoo.

Minearc-ohjelmassa luodaan aktiivinen yhteistyöverkosto ja ryhmät valituista maista muun muassa Afrikasta matkustavat Ruotsiin ja Suomeen kaivosalan koulutuksiin, tapahtumiin ja vierailevat kaivos- ja jalostuslaitoksissa. Työpajojen teemoja ovat esimerkiksi kriittisten raaka-aineiden kestävän tuotannon tekniset ja taloudelliset näkökulmat. Sidosryhmien kanssa jaetaan kokonaisvaltaista näkemystä eri kaivosalojen kehittämisestä ja johtamisesta. Valvonnan ja seurannan tueksi kasvatetaan valmiuksia laatia mittareita kaikilla tasoilla kansallisesta hallituksesta paikallisyhteisöihin.

Yhteistyöllä tuetaan päätöksentekoa, edistetään vastuullisia ja kestäviä kaivostoimintakäytäntöjä sekä houkutellaan sijoittajia.

Kaivannaisalan yksikkö - Oulu Mining School

Viimeksi päivitetty: 5.2.2024