XLIX Kielitieteen päivät

Suurin Suomessa järjestettävä kielentutkimuksen alan konferenssi, Kielitieteen päivät, pidetään Oulussa 24.–26. toukokuuta 2023. Tapahtumaan odotetaan osallistujia sekä Suomen eri yliopistoista että ulkomailta.

Tapahtuman tiedot

Aika

-

Paikka

Hotelli Lasaretti

Lisää tapahtuma kalenteriin

Kielitieteen päivät 2023

XLIX Kielitieteen päivät järjestetään 24.–26.5.2023 Oulussa hotelli Lasaretissa. Päivillä ei ole erityistä teemaa. Konferenssin kutsutut puhujat ovat Tuomo Hiippala (Helsingin yliopisto), Maija Hirvonen (Tampereen yliopisto), Ksenia Shagal (Ludwig-Maximilians-Universität München) ja myöhemmin ilmoitettava Langnet-plenaristi. Ohjelmaan kuuluu plenaariluentojen lisäksi sektioesitelmiä, työpajoja, posterikävely ja Suomen kielitieteellisen yhdistyksen järjestämä paneelikeskustelu.

Tässä vaiheessa pyydämme työpajojen järjestämisestä kiinnostuneita lähettämään noin 300–500 sanan abstraktit perjantaihin 16.12. mennessä järjestelytoimikunnalle (ktp2023@oulu.fi). Ohjeet sektio-, työpaja- ja posteriesitelmien abstraktien lähettämiseen julkaistaan tammikuussa 2023.

Kielitieteen päivien pääkielet ovat suomi, ruotsi ja englanti, mutta esitelmiä voi pitää myös muilla kielillä.

Oulun yliopiston kieliaineet toivottavat kaikki lämpimästi tervetulleiksi!

Yhteystiedot:

ktp2023@oulu.fi

Järjestelytoimikunta:

 • Pentti Haddington & Jari Sivonen (puheenjohtajat)
 • Sisko Brunni
 • Sabine Grasz
 • Jukka Mettovaara
 • Santeri Palviainen
 • Elisa Risto
 • Tiina Räisänen
 • Katja Västi
(ruotsiksi / på svenska)

Språkvetenskapsdagarna 2023

XLIX Språkvetenskapsdagarna arrangeras den 24−26 maj 2023 i Uleåborg på konferenshotellet Lasaretti. Konferensen har inget specifikt tema. Inbjudna föredragshållare är Tuomo Hiippala (Helsingfors universitet), Maija Hirvonen (Tammerfors universitet), Ksenia Shagal (Ludwig-Maximilians-Universität München) och Langnet-plenarist (meddelas senare). I programmet ingår plenarföreläsningar, sektionsföredrag, workshoppar, posterpresentationer och en paneldiskussion arrangerad av Språkvetenskapliga föreningen i Finland.

Om du är intresserad av att hålla en workshop ber vi dig att skicka in ett abstrakt på cirka 300–500 ord senast den 16 december. Abstrakt skickas till organisationskommittén (ktp2023@oulu.fi). Instruktioner för hur man skickar in abstrakt av sektions- workshops- och posterföredrag ges i januari.

Huvudspråken på Språkvetenskapsdagarna är finska, svenska och engelska, men föredrag kan hållas även på andra språk.

Språkämnena vid Uleåborgs universitet önskar alla hjärtligt välkomna!

Kontaktuppgifter:

ktp2023@oulu.fi

Organisationskommittén:

 • Pentti Haddington & Jari Sivonen (ordförande)
 • Sisko Brunni
 • Sabine Grasz
 • Jukka Mettovaara
 • Santeri Palviainen
 • Elisa Risto
 • Tiina Räisänen
 • Katja Västi
Viimeksi päivitetty: 16.11.2022