Ainur Elmgren

FT
Yliopistonlehtori
Historian ja yhteiskuntaopin didaktiikka

Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Ainur Elmgren

Olen Pohjoismaiden historian dosentti (Åbo Akademi, 2020). Väittelin vuonna 2008 Lundin yliopistosta Suomen lehdistön Ruotsikuvaa vuosina 1918-1939 käsittelevällä tutkimuksella. Toimin sen jälkeen Helsingin yliopistolla tutkijatohtorina ja opetustehtävissä vuosina 2011-2020. Tutkimushankkeeni sijoittuvat monitieteisiin tutkimusyksikköihin, kuten Eurooppa-tutkimuksen keskukseen Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa ja Pohjoismaiden tutkimuksen keskukseen (CENS) humanistisessa tiedekunnassa.

Tutkimukseni aiheet käsittelevät aatteiden ja identiteettien historiaa sekä vähemmistöhistoriaa. Olen kiinnostunut käsitehistoriasta ja olen tarkastellut muun muassa populismia tästä näkökulmasta. Vuosina 2021-2024 osallistun Koneen Säätiön rahoittamaan tutkimushankkeeseen Keiden kaupunki. Keiden kaupunki-hankkeessa tutkin, miten kaupunkisuunnittelun ja liikennekulttuurin murrosaikana 1960-luvulta 1980-luvulle käsiteltiin kaupunkitilan epäkohtia ja epätasa-arvoisuuksia, sekä tulevaisuuteen liittyviä toiveita ja pelkoja.

Tutkimus- ja opetustyön lisäksi olen sarjakuvapiirtäjä.

Tutkimusaiheet

  • Käsitehistoria
  • Vähemmistöhistoria
  • Kaupunkihistoria
  • Historian ja yhteiskuntaopin didaktiikka
  • Identiteetit

Tutkijan tiedot

Yhteystiedot

Sähköposti

Ainur.Elmgren@oulu.fi

Puhelinnumero

+358294483719

Vierailuosoite

KTK217-1