Anna-Kaisa Ronkanen

TkT
yliopistonlehtori
Vesivarat, vesitekniikka

Vesi-, energia- ja ympäristötekniikka
Teknillinen tiedekunta

Anna-Kaisa Ronkainen

Ronkanen on väitellyt rakennetuista kosteikoista jätevesien ja turvetuotannon valumavesien typen ja fosforin puhdistajana vuonna 2009. Hänellä on reilun 15 vuoden kokemus kosteikkoratkaisujen veden virtausprosessien selvittämisestä ja miten ne vähentävät eri maankäyttömuotojen, yhdyskuntien jätevesien ja kaivosvesien vesistökuormitusta. Vuodesta 2010 lähtien hän on toiminut yliopistonlehtorina Oulun yliopistossa ja opettanut mm. hydrologisiin prosesseihin, vedenlaadun mallintamiseen, isotooppihydrologiaan ja pohjavesitekniikkaan liittyviä teorioita ja ilmiöitä.

Tutkijan tiedot

Yhteystiedot

Sähköposti

anna-kaisa.ronkanen@oulu.fi

Puhelinnumero

+358 294 484392

Vierailuosoite

Erkki Koiso-Kanttilan katu 5,
T sisäänkäynti

Postiosoite

Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö
PL 4300, 90014 Oulun yliopisto