Anna Liisa (Annu) Ruotsalainen

PhD
Intendentti
kasvi- ja sieniekologia, ihmisen mikrobiomi

Ekologia ja genetiikka
Luonnontieteellinen tiedekunta

Anna-Liisa Ruotsalainen

Olen kasvi-ja sieniekologian dosentti ja toimin Oulun yliopiston Kasvimuseon ja Kasvitieteellisen puutarhan intendenttinä. Pääasiallinen tutkimusaiheeni on kasvi-sienivuorovaikutusten ekologia. Työn ohella opiskelen yhteiskuntatieteitä pääaineenani ympäristöoikeus.

Meneillään oleva tutkimusprojekti:

Aiempia projekteja:

 • Ihmisen mikrobiomi ja tyyppi I diabetes (yht.työ LT Ritva Nissi) (-2022)
 • Sieniatlas (2016-2021)
 • Osallistava, tutkimuslähtöinen ja elämyksellinen oppiminen (-2021)
 • Passiiviset hybridipuhdistusratkaisut typen ja raskasmetallien puhdistamiseen erilaisista arktisista jätevesistä (HybArkt) (-2020)

Opetus:

Ohjaan opinnäytetöitä ja projektitöitä opetus- ja tutkimusalaani liittyvistä aiheista (tällä hetkellä lähinnä projekti-ja kandityöt, graduaiheista ilmoitan erikseen)

Vastuuopettajana seuraavilla kursseilla tai opintojaksoilla:

 • Kasvien lajintuntemus
 • Kasvikokoelman laatiminen ja digikasvio
 • Kasvien syvennetty lajintuntemus I ja II
 • Kasvi-ja sienitaksonomian ja ekologian kurssi (myös muita opettajia)
 • Puutarhakasvien lajintuntemus
 • Sienikurssi

Otan vastaan seuraavia tenttejä:

 • LuK-loppukuulustelu
 • Syventävien aineiden loppukuulustelu
 • Valinnaiset kuulustelut
 • Ympäristönsuojelun valinnaiset kuulustelut

Osallistun opetukseen seuraavilla kursseilla:

 • Luonnon ekologinen inventointi ja ympäristövaikutusten arviointi
 • Symbioosi

Tutkimusaiheet

 • plant-fungal interactions
 • ecology of root associated fungi
 • human microbiome

Tutkijan tiedot

Yhteystiedot

Sähköposti

annu.ruotsalainen@oulu.fi

Vierailuosoite

Huone KM105, Kaitoväylä 5 (Kasvitieteellinen puutarha)

Postiosoite

PL 3000 90014 Oulun yliopisto (Kasvitieteellinen puutarha)