Anna-Maija Puroila

Anna-Maija Puroila

Anna-Maija Puroilalla on laaja kokemus varhaiskasvatuksen tutkijana. Hän on osallistunut lukuisiin ulkopuolista rahoitusta saaneisiin kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimusprojekteihin. Puroilan tutkimusintressit liittyvät varhaiskasvatuksen institutionaalisiin konteksteihin, joita hän on tutkinut eri näkökulmista: varhaiskasvatuksen ammattilaisten arkityö, lasten kerrottu hyvinvointi sekä varhaiskasvatus eettisten ja poliittisten käytäntöjen kenttänä. Puroilan viimeaikainen tutkimus on kohdistunut yhteenkuuluvuuden politiikkaan kasvatusyhteisöissä.

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

anna-maija.puroila@oulu.fi

Puhelinnumero

0294484215

Vierailuosoite

Yliopistokatu 9
FI-90014 University of Oulu

Postiosoite

PL 2000
Fi-90014 Oulun yliopisto