Antti H. Niemi

TkT
Professori
Rakennesuunnittelu ja teknillinen mekaniikka

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Teknillinen tiedekunta

Antti Niemi

Tutkimusalaani kuuluu kiinteän aineen mekaniikka ja sen sovellutukset rakenteiden suunnittelussa ja analyysissä.

Tutkijan tiedot

Yhteystiedot

Sähköposti

Antti.Niemi@oulu.fi

Puhelinnumero

+358 29 448 2071

Vierailuosoite

Erkki Koiso Kanttilan katu 5